CYCLING THE DANUBE U KOPAČKOM RITU

Od 2007. godine zaštićena područja uzduž Dunava i njegovih pritoka surađuju u okviru organizacije DANUBEPARKS – Danube river network of protected areas. Suradnja se provodi i kroz projekte Europske unije s ciljem zaštite, očuvanja, održavanja i promicanja prirodne i kulturne baštine u Dunavskoj regiji. Projekt DANUBEparksCONNECTED uključuje aktivnost Cycling the Read more…

Kopački rit preplavila je voda!

Visoki vodostaj rijeka Drave i Dunava riječnim je rukavcima i kanalima donio veliku količinu vode u poplavno područje Parka, što je u kratko vrijeme bitno promijenilo njegov izgled: sada su ritske livade prekrivene vodom, drveće se uzdiže iz vode, pa se cijelo područje pretvara u veliko vodeno prostranstvo. Ovako visoki Read more…