Naturavita

 

 

Projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“

 

Naturavita

„Naturavita“ je strateški projekt kojemu je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u projektnom području koje je zbog ratnih djelovanja i dalje onečišćeno ili se sumnja na minsko-eksplozivna sredstva te na neeksplodirana ubojita sredstva, zbog čega nije moguće adekvatno upravljati šumama.

Projekt se u cijelosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u Natura 2000 i u zaštićenim područjima.

Realizacijom ovog projekta, od minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava bit će očišćeno 597 ha šuma i šumskog zemljišta na području Parka prirode „Kopački rit“ i 1.937 ha u Regionalnom parku Mura-Drava. Time će se značajno pridonijeti poboljšanju protupožarne zaštite šuma. Uz to, bit će rekonstruirana šumska kuća Podravlje i uspostavljen Edukacijsko-posjetiteljski centar „Podravlje“ sa četiri poučno-rekreativne staze i učionice u prirodi.

Ukupna vrijednost projekta je 376,8 milijuna kuna, od čega 85%, odnosno 314.139.354,67 kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda.

Projekt „Naturavita“ provodi se unutar granica Uprave šuma podružnice Osijek na zaštićenom Natura 2000 području koje uključuje dijelove Parka prirode Kopački rit te Regionalnog parka Mura-Drava. Velik dio projektnog područja je, kao izravna posljedica Domovinskog rata, onečišćen minama i minsko-eksplozivnim sredstvima zaostalim iz Domovinskog rata, koja sprječavaju pristup i pripremu te provedbu sustavnog i dugoročno održivog upravljanja ovim prostorom. Zbog te je činjenice razminiranje ovog područja nužan preduvjet za njegov daljnji održivi razvoj.

Provedbom ovog projekta, jedan od rezultata bit će 5,97 km2 šuma i šumskog zemljišta očišćeno od mina i minsko-eksplozivnih sredstava na području Parka prirode Kopački rit te 19,37 km2 u Regionalnom parku Mura-Drava. Također će se obnoviti i poboljšati protupožarna zaštita šuma te obnoviti ratom degradirane šume na projektnom području.

Projektno partnerstvo za pripremu i provedbu projekta čini šest partnera: Hrvatske šume d.o.o., Hrvatski centar za razminiranje, Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske vode, Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Projekt „Naturavita“ provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, specifičnog cilja – Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Za provedbu svih aktivnosti projekta, iz programa je osigurano 85% ukupnog iznosa, dok je 15% osigurano nacionalnim sufinanciranjem putem projektnih partnera. Razdoblje trajanja projekta je pet godina.