ZAVRŠENI PROJEKTI

 1. – 2017.

UNDP

 • PARCS projekt – nabava turističkog broda i izgradnja trafostanice

 

 1. – 2014.

Danubeparks step 2.0

 • Povezivanje zaštićenih područja uz Dunav i pritoke
 • Uspostavljanje suradnje na transnacionalnoj razini

 

 1. – 2016.

Ministarstvo turizma

 • Projektna dokumentacija za pristanište Sakadaš

 

 1. – 2016.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo turizma

 • Izgradnja i opremanje objekata na Prijemnom centru Mali Sakadaš

 

 1. – 2015.

NIP – Svjetska banka

 • Obnova i izgradnja objekata na Prijemnom centru II faza „Visitors Infrastructure at Mali Sakadaš”

 

 1. – 2014.

IPA  prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska, Aljmaški rit“

 • Studija ihtiofaune i oprema za monitoring ihtiofaune
 • Revitalizacija rukavaca Aljmaški rit u Hrvatskoj i Boroš-Drava u Mađarskoj
 • Monitoring dabra, ptica i riba na području Parka prirode Kopački rit

 

 1. – 2014.

IPA  prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska

 • „Drava & Danube ecotourism growth“ u sklopu projekta izgradnje biciklističkih staza JUPP Kopački rit je nabavila turistički vlak

 

 1. – 2010.

BBI/MATRA – nizozemsko Ministarstvo poljoprivrede

 • Restauracija staništa i razvoj turizma u Kopačkom ritu

 

 1. – 2004.

Svjetska banka Projekt IBRD-4351 HR

Obnova Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema Komponenta D – Kopački rit

GEF- bespovratna sredstva

 • U Kompleksu dvoraca Tikveš obnovljena bioekološka stanica, domarska kuća, restoran, kapelica i info centar. Izgradnja prijemnog centra I faza: recepcija, suvara, cafe bar Lopoč i parkiralište. Turistički brod i oprema za obnovljene objekte u Kompleksu dvoraca Tikveš i na Prijemnom centru Sakadaš.