Postupci nabave

OBAVIJEST 

zelena-javna-nabava-brosura-2015
pravilnik_o_provedbi_postupaka_jednostavne_nabave17

JUPP Kopački rit obveznik je javne nabave, te je time korisnik e-Računa za državu (FINA). Dobavljači koji izdaju račune putem drugih informacijskih posrednika dužni su uskladiti svoje rješenje s EU Normom i integrirati se sa servisom e-Račun za državu. Krajnji rok za prilagodbu je 01.07.2019. kada ćemo biti obvezni zaprimati i slati isključivo e-Račune, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa o javnoj nabavi. 
Detaljnije upute za uskladu se mogu naći na slijedećoj poveznici:
https://www.fina.hr/documents/52450/137403/Najcesca+pitanja+i+odgovori+e-Racun+za+drzavu.pdf/e40d4193-229a-53bd-a93d-57b94834c38a

OBAVIJEST

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Uređenje i opremanje postava Starog i Novog dvorca i Aneksa Novog dvorca

Javna ustanova “Park prirode Kopački rit” je dana 30. prosinca 2019. u EOJN objavila javno nadmetanje za predmet nabave: Uređenje i opremanje postava Starog i Novog dvorca i Aneksa Novog dvorca.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3505654

OBAVIJEST

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Nabava izletničkog elektrobroda i električnih čamaca i nabava oslikavanja istih

Javna ustanova “Park prirode Kopački rit” je dana 30. prosinca 2019. u EOJN objavila javno nadmetanje za predmet nabave: Nabava izletničkog elektrobroda i električnih čamaca i nabava oslikavanja istih.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3505281

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI – 16.12.2019. GODINE

Uređenje i opremanje postava Starog i Novog dvorca i Aneksa Novog dvorca (JNVV- 1/2019)

(Grupa 1 – Produkt dizajn, grafika i grafički dizajn; Grupa 2 – Multimedija i IT; Grupa 3 – Scenografija I Grupa 4. – Fotografija)

https://1drv.ms/u/s!AvFS0MmN3eXldsiIyL49B_oSE80?e=ntgB2f

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI – 15.12.2019. GODINE

NABAVA IZLETNIČKOG ELEKTROBRODA I ELEKTRIČNIH ČAMACA I NABAVA OSLIKAVANJA ISTIH

 ( Grupa 1. Nabava i oslikavanje izletničkog elektrobroda, Grupa 2. Nabava i oslikavanje izletničkih čamaca )

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ kao naručitelj u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnike i projekt broda.

OBAVIJEST

Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izradu Studije izvodljivosti i projektne aplikacije za projekt “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“

Projekt će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Specifični cilj 6.iii.3. –„Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“ Vodeći partner u projektu su Hrvatske šume d.o.o. u suradnji s Vladinim uredom za razminiranje, Hrvatskim centrom za razminiranje, Hrvatskim vodama, Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske te Javnom ustanovom „Park prirode Kopački rit“.

Otvoreni postupak javne nabave za izradu studije je pokrenuo Hrvatski centar za razminiranje, a ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti do 30. srpnja 2015. godine do 10,00 sati. Postupak je pokrenut i objava poslana u Elektronički oglasnik javne nabave 19. lipnja 2015. godine, te su uvjeti postupka kao i Dokumentacija za nadmetanje dostupni i vidljivi u Elektroničkom oglasniku prvog sljedećeg radnog dana, tj. danas, 23. lipnja 2015. godine.

OBAVIJEST 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, (N.N. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH), (nadalje u tekstu: ZJN), naručitelj JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE KOPAČKI RIT”, Titov Dvorac 1, 31328 Lug, OIB: 98988824554, (nadalje u tekstu: Naručitelj), provodi:

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Za nabavu opreme i namještaja

Evidencijski broj nabave: JNMV-4/2014

DZN_Namjestaj
Izvedbeno_produkt_nabava_opreme_i_namjestaja
TROSKOVNIK_26112014

OBAVIJEST 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Za nabavu i implementaciju IT i multimedijske opreme

Evidencijski broj nabave: JNMV-7/2014

DZN_IT_I_MULTIMEDIJA
MALI_SAKADAS_PRIJEMNI_CENTAR_PP_KOPACKI_RIT_Muzeolosko_IT

OBAVIJEST 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Dokumentacija za nadmetanje

Otvoreni postupak javne nabave vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Evidencijski broj nabave: JNMV-11/2014

Druga_izmjena_DZN_za_vozila_leasing 
IZMJENJENA_DZN_za_vozila_leasing
DZN_za_vozila_leasing

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Dokumentacija za nadmetanje

Za nabavu usluga izrade arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog idejnog,glavnog i izvedbenog projekta posjetiteljskog kompleksa Tikveš i unutrašnjeg uređenja

Evidencijski broj nabave: JNMV-3-1/2014

Drugo_pojasnjenje_DZN
Ispravak_1_pojasnjenja_ DZN
Prvo_pojasnjenje_DZN
DZN_projektna dokumentacija
PROGRAM_PPKR_TIKVES

OBAVIJEST 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Radovi na izgradnji III faze drvene šetnice/mosta na Malom Sakadašu,
evidencijski broj nabave JNMV-10/2014.

DZN_drvena_setnica
izv_00b_130403_Situacija2500_A3
izv_11_120426_Setnica_a3_(1)
Kopacki_Rit_GP_knjiga-2_Statika_Setnica-most
Kopija_troskovnik2

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE 
Za nabavu usluga izrade arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog idejnog, glavnog i izvedbenog projekta posjetiteljskog kompleksa Tikveš i unutrašnjeg uređenja

Evidencijski broj nabave: JNMV-3/2014

Prvo_pojasnjenje_DZN
DZN_projektna_dokumentacija_TIKVES
Pogram_PPKR_TIKVES_14

OBAVIJEST 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Radovi na izgradnji II faze drvene šetnice/mosta na Malom Sakadašu
Evidencijski broj nabave: JNMV-6/2014

DZN_JNMV_6_2014
Troskovnik
Nacrti

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE 
Za nabavu usluga izrade arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog idejnog, glavnog i izvedbenog projekta posjetiteljskog kompleksa Tikveš i unutrašnjeg uređenja

Evidencijski broj nabave: JNMV-3/2014

Prvo_pojasnjenje_DZN
DZN_projektna_dokumentacija_TIKVES
Pogram_PPKR_TIKVES_14

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Nabava opreme i namještaja za servisni objekt za službu za prezentacijske aktivnosti i službu čuvara prirode na Prijemnom centru Mali Sakadaš
Evidencijski broj nabave: JNMV-2/2014

cetvrto-objasnjenje 

trece_objasnjenje_dokumentacije
ispravak_troskovnika-2

ispravak_natjecaja
drugo_pojasnjenje

Prvo_objasnjenje_dokumentacije_za_nadmetanje
DZN_JNMV_2_2014
Troskovnik
Nacrti

IPA MAĐARSKA-HRVATSKA 2007-2013 
Contract_Forecast_Notice
c2_contractnotice_en

tender dossier
QA_Kopacki_rit_v4
Corrigendum_no1
c9_awardnotice_en

JEDNOSTAVNE NABAVE

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Poziv na dostavu ponude – Albertina u novom ruhu

Prilog 1 – Projektni zadatak

Prilog 2 – Troškovnik

Prilog 3 – Ponudbeni list

Odluka o odabiru – Nabava projektne dokumentacije

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – OSIGURANJE 2022.

Poziv na dostavu ponuda – Osiguranje 2022

Ponudbeni list – Prilog 1a, 1b, 1c, 1d

Troškovnik – Prilog 2a, 2b, 2c, 2d

Odluka o odabiru

Odluka o poništenju- Grupa 4

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVE OPREME ZA MONITORING

Poziv-na-dostavu-ponuda-Nabava-opreme za monitoring 30.12.2021.

PRILOG 1a i 1b – Ponudbeni list

PRILOG 2a i 2b – Troškovnik

PRILOG 3a i 3b – Tehničke specifikacije

Odluka o poništenju

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – REVIZIJA PROJEKATA

Poziv na dostavu ponuda – Revizija projekata 09.08.2021.

Prilog 1a,1b – Ponudbeni list

Prilog 2a, 2b – Troškovnik

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – PRIJEVOD NA ENGLESKI I NJEMAČKI JEZIK

Poziv na dostavu ponuda – Nabava prijevoda_20.07.2021.

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Troškovnik

Pojašnjenje poziva na dostavu ponude br. 1

Pojašnjenje poziva na dostavu ponude br. 2

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – ODJEĆA I OBUĆA

Poziv na dostavu ponuda – Nabava odjeće i obuće_15.06.2021.

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Troškovnik

Prilog 3 – Tehničke specifikacije

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – TAKTILNE TRAKE I PLOČE

Poziv na dostavu ponude- Taktilne trake i ploče_26.5.2021.

Prilog 1- Ponudbeni list

Prilog 2- Troškovnik

Prilog 3- Projektni zadatak

Prilog 4- Izjava o jamstvenom roku

Prilog 5- Shematski prilog

Prilog 6- Fotografije

Izmjena Poziva na dostavu ponude br. 1

Izmjena Prilog 3 – Projektni zadatak

Izmjena Prilog 5 – Shematski prikaz

Pojašnjenje poziva na dostavu ponude br. 1.

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA DALEKOZORA

Poziv na dostavu ponude – Nabava dalekozora_29.3.2021

Ponudbeni list-Prilog 1

Troškovnik- Prilog 2

Tehničke specifikacije-Prilog 3

Izjava o jamstvenom roku-Prilog 4

Pojašnjenje poziva na dostavu ponude br. 1

Pojašnjenje poziva na dostavu ponude br. 2

Odluka o odabiru 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – OSIGURANJE 2021.

Poziv na dostavu ponude – Usluge osiguranja za 2021. godinu_2.3.2021.

Ponudbeni list – Prilog 1a, 1b, 1c

Troškovnik – Prilog 2a, 2b, 2c

Izmjena Poziva na dostavu ponuda br 1._4.3.2021.

Troškovnik – Izmjena -Prilog 2c

Izmjena Poziva na dostavu ponuda br 2._4.3.2021.

Troškovnik -2. Izmjena -Prilog 2c

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA OPREME ZA MONITORING (DALEKOZORI, KAMERE, GPS UREĐAJI I MULTIFUNKCIJSKI DŽEPNI ALATI )-ponovljeni postupak

Poziv-na-dostavu-ponuda-Nabava-opreme-za-monitoring-Ponovljeni postupak_9.10.2020.

Odluka o odabiru 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA ŽIVOLOVKI (KLOPKI)-ponovljeni postupak

Poziv-na-dostavu-ponude-Živolovke – Klopke Ponovljeni postupak_9.10.2020.

Odluka o odabiru 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – “IZRADA VIDEO PREZENTACIJSKIH MATERIJALA I POSTAVLJANJE INTERNET PODSTRANICE“ za simpozij Kopački rit jučer danas sutra 2020.

Poziv-na-dostavu-ponuda-Nabava usluge-Izrada video prezentacije za Simpozij Kopački rit jučer danas sutra 2020_11.9.2020.

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA ŽIVOLOVKI (KLOPKI)

Poziv na dostavu ponude Živolovke ( Klopke )_3.7.2020.

POJAŠNJENJE POZIVA BR. 1

Odluka o poništenju

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA OPREME ZA MONITORING (DALEKOZORI, KAMERE, GPS UREĐAJI I MULTIFUNKCIJSKI DŽEPNI ALATI )

Poziv na dostavu ponuda – Nabava opreme za monitoring ( dalekozori, kamere, GPS uređaji i multifunkcijski džepni alati)_3.7.2020.

Odluka o poništenju

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – MODERATOR STUDIJE UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA – ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponude – Moderator studije upravljanja posjetiteljima_12.6.2020.

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Troškovnik

Prilog 3 – Projektni zadatak

POJAŠNJENJE POZIVA BR. 1

POJAŠNJENJE POZIVA BR. 2

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – PROJEKTANTSKI I STRUČNI NADZOR IZGRADNJE BRODA I ČAMACA 

Poziv na dostavu ponuda_Projektantski i stručni nadzor izgradnje broda i čamaca_8.6.2020.

Poziv na dostavu ponuda_I. izmjena_9.6.2020.

Prilog 1a i 1b

Prilog 2a i 2b

Prilog 3a i 3b

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – MODERATOR STUDIJE UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA

Poziv na dostavu ponuda_Moderator Studije upravljanja posjetiteljima_2.3.2020.

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Troškovnik

Prilog 3 – Projektni zadatak

Odluka o poništenju

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – OSIGURANJE 2020. – ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponuda_Osiguranje 2020_ Grupa 1_18.2.2020.

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Troškovnik_tehničke specifikacije

POJAŠNJENJE POZIVA BR. 1 – JN-2_2020_Osiguranje

I.-izmjena-Poziva-za-dostavu-ponuda_ponovljeni-postupak

Prilog 2_Troškovnik_tehničke specifikacije_I. IZMJENA

Odluka o odabiru Osiguranje Grupa 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA I MONTAŽA PAMETNIH KLUPA – ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponuda_Pametne klupe _4.2.2020.

PRILOG 1_Ponudbeni list

PRILOG 2_Troškovnik

PRILOG 3_Tehničke specifikacije

PRILOG 4_Izjava o jamstvenom roku

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – OSIGURANJE 2020.

Poziv na dostavu ponuda – Osiguranje 2020.

IZMJENA POZIVA JN-2_2020_Osiguranje

Ponudbeni list i troškovnici_2020_Osiguranje.doc

POJAŠNJENJE POZIVA BR. 1 – JN-2_2020_Osiguranje

POJAŠNJENJE POZIVA BR. 2 – JN-2_2020_Osiguranje

Troškovnik – Grupa 1_I. izmjena

Odluka o poništenju_ Grupa 1

Odluka o odabiru_ Grupa 2 i 3

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA I MONTAŽA PAMETNIH KLUPA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – Pametne klupe 31.12.2019.

Odluka o poništenju 30.01.20.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NADZOR OKOLIŠA TIKVEŠ ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponude – Nadzor okoliša 11.9.2019.

Odluka o odabiru

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NADZOR OKOLIŠA TIKVEŠ ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponude- Nadzor okoliša 2.9.19.

Odluka o poništenju

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NADZOR OKOLIŠA TIKVEŠ 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE-nadzor okoliša Tikveš

Odluka o poništenju

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – OSIGURANJE 2019

poziv_na_dostavu_ponuda_2019

zapisnik_o_otvaranju_pregledu_i_ocjeni_ponuda

Odluka o odabiru

Poziv na dostavu ponuda „Kontrola postupka implementacije likovnog postava kompleksa Tikveš“

jednostavna_nabava_kontrola_postupka_implementacije_27062018

prilog_I_ponudbeni_list

prilog_II_troskovnik

prilog_III_izjava_o_dodjeli_tehnickog_strucnjaka

prilog_IV_izjava_o_specificnom_iskustvu

prilog_V_projektni_zadatak

zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda_kontrola_postupka_implementacije

odluka_o_odabiru_kontrola_postupka_implementacije

Poziv na dostavu ponuda „Dobava i ugradnja baterijskog sustava za brod na električni pogon Vidra“

dobava_i_ugradnja_baterijskog_sustava_za_brod_na_elektricni_pogon_vidra

zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda_nabava_baterije

odluka_o_odabiru_nabava_baterije

Poziv na dostavu ponuda „Voditelj projekta građenja za radove na obnovi, adaptaciji, rekonstrukciji, gradnji i videonadzor Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš“

poziv_voditelj_projekta_gradjenja

zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda_voditelj_projekta_građenja

odluka_o_odabiru_voditelj_projekta_građenja