10. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem – Kopački rit jučer, danas, sutra 2021.

Prvi znanstveno – stručni skup „Kopački rit jučer, danas, sutra“ održan je u Tikvešu, 27. rujna 2012. godine. Cilj organizacije skupa bio je okupiti istraživače iz različitih znanstvenih disciplina koji će prikazati ostvarena postignuća ili najaviti planirane istraživačke aktivnosti te uključiti i druge dionike i korisnike prostora u širem okruženju Parka prirode „Kopački rit“. Osim teme bioraznolikosti, ekologije i okoliša, promiče se i multidisciplinarni pristup u obradi tema iz područja poljoprivrede, obrazovanja, povijesti, jezikoslovlja, turizma i održivog razvoja. Sažeci priopćenja svakog Simpozija tiskaju se u Zborniku sažetaka Simpozija. Održivost simpozija potvrđuje postojanje stalnog interesa znanstvene i stručne zajednice, javnih ustanova koje djeluju u zaštiti prirode, okoliša i zdravstva, stručnih udruga i saveza, kao i šire javnosti za sudjelovanjem i predstavljanjem postignuća provedenih istraživanja i projektnih aktivnosti. Sudjelovanje stranih predavača doprinijelo je podizanju Simpozija i Parka prirode Kopački rit na višu razinu te se njegov značaj proširio i izvan granica Republike Hrvatske. Dosadašnji organizatori simpozija su: Javna ustanova Park prirode „Kopački rit“, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Odjel za biologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, DANUBEPARKS (Network of Protected Areas on the Danube River), B.EN.A. (Balkan Enviromental Association), Javna ustanova „Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije“ i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb. Dosadašnji sponzori simpozija su: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Privredna banka Zagreb, izdavačka kuća Alfa d.d. i Osječko-baranjska županija.