O nama

Naša povijest

Područjem Kopačkog rita počinje se upravljati nakon osnutka gospodarstva “Belje” darovnicom ugarsko-hrvatskog kralja Leopolda l. 1699. godine.  Kopački rit nastao je djelovanjeDunava i Drave  te poprimio izgled delte. Zbog svojih znamenitosti i velike biološke raznolikosti 1967. godine proglašen je zaštićenim područjem i Parkom prirode, a od 1993. godine uvršten je na popis Ramsarskih područja kao stanište rijetkih i zaštićenih vrsta ptica močvarica. Park prirode se prostire na 17.700 hektara površine od čega Specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8000 hektara. Dijelovi kopna i ritskih voda čine složeni mozaik. Zbog specifičnog mikroreljefa i neprestanog plavljenja tu se razvijaju različite vrste vegetacije – s jedne strane različiti tipovi šuma, a s druge močvarna i vodena vegetacija. Autohtona flora i vegetacija pružaju povoljne životne uvjete raznovrsnim predstavnicima životinja te brojnim zanimljivim biljnim vrstama.  Od 1997. godine područjem Parka prirode upravlja Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”.

Saznajte više o nama

Kopački rit je među  najvećim flmočvarnim područijma u Europi. Ovo područje tijekom godine značajno mijenja svoj izgled, ovisno o intenzitetu plavljenja, pretežno iz Dunava, te mnogo manje iz Drave. Najveće je rastilište i mrijestilište slatkovodne ribe u Podunavlju i najvažniji ornitološki rezervat u Hrvatskoj. U njemu se svake godine gnijezdi oko 140 vrsta ptica, a velika bioraznolikost od 2000 bioloških vrsta odraz je bogate flore i faune parka..[3] Dijelovi kopna i ritskih voda čine vrlo složen mozaik, a njihov oblik i funkcija u datom trenutku ovise o količini nadošle vode. Kanali su veza između toka Dunava i Drave, a postoji i splet kanala koji čine vodene veze unutar rita.

Kopački rit uvršten je i u listu ornitološki značajnih područja – IBA (Important Bird Area), a nominiran je i za uvrštenje u UNESCO (Svjetska prirodna baština).