DANUBEparksCONNECTED

Zaštićena područja uz Dunav čuvaju i obnavljaju najvrjednija staništa ove međunarodne rijeke, čuvajući tako važan dio europske prirodne baštine i za buduće generacije. Prekogranična i transnacionalna suradnja neizostavan je dio tih aktivnosti jer priroda ne poznaje državne granice, pa žele li se postići dugoročni rezultati, zaštita prirode zahtijeva i prekograničnu suradnju,.

Stoga je u travnju 2007. godine osnovana Mreža zaštićenih područja Dunava – DANUBEPARKS. Cilj joj je okupiti sve uprave zaštićenih područja duž Dunava i njegovih većih pritoka (Prut, Sava, Tisa, Morava), koje dijele iste probleme i imaju slične ciljeve, a mogu ih uspješnije riješiti bliskom suradnjom. Stoga su članovi mreže zaštićenih područja u razdoblju od 2007. do 2014. godine sudjelovali u provedbi dva vrlo uspješna EU projekta – DANUBEPARKS i DANUBEPARKS step 2.0.

Iako mreža zaštićenih područja Dunava čuva najvrjednije lokalitete, fragmentacija staništa ograničava napore u očuvanju kohezivnog ekosustava. Tako je došlo do potrebe za nastavkom ove suradnje i do trećeg DANUBEparksCONNECTED projekta, koji je pokrenuo kampanju DANUBE HABITAT CORRIDOR za suzbijanje fragmentacije. Kampanja nudi Dunavske strategije i poduzimanje primjerenih aktivnosti s ciljem obnavljanja i održavanja povezanosti svih elemenata staništa:

  • VODA: Partnerska suradnja između različitih sektora na rijeci Dunav – WILDisland CORRIDOR – štiti dunavske otoke, koji su staništa mnogim karakterističnim vrstama i vodeći su indikatori netaknute dinamike rijeke.
  • ZEMLJA: U prirodnim riječnim sustavima postoje i suha staništa koja su danas vrlo često fragmentirana na izoliranim površinama. U okviru projekta DANUBE DRY HABITAT CORRIDOR provode se aktivnosti prekogranične ispaše stoke zbog učinkovitijeg upravljanja suhim staništima. Također je uspostavljena nova mreža zaštićenih područja – DANUBEPARKS CANYONS. U suradnji sa šumarskim sektorom definirat će se potrebne mjere i aktivnosti s ciljem daljnjeg razvoja koridora šuma i šumskih područja.
  • ZRAK: DANUBE FREE SKY komponentom projekta želi se omogućiti nesmetana migracija ptica duž Dunava. Tijekom provedbe projekta postignuta je suradnja s lokalnim operaterima električne energije i dalekovoda, pa će biti instalirana tehnička rješenja protiv sudara ptica s električnim žicama u zaštićenim područjima i žicama koje prelaze Dunav, i to u okviru četvrtog prijavljenog projekta – LIFE Danube Free Sky.
  • VATRA – KOMUNIKACIJA: Različite komunikacijske mjere predstavljaju vatru i “začinjavaju” naše projektne aktivnosti. PRVI DUNAVSKI DAN VOLONTERA okupio je učenike srednjih škola u čišćenju poučne staze STARI BRIJEST, dok su za DRUGI DUNAVSKI DAN VOLONTERA učenici očistili područje uz Vemeljski Dunavac od nakupljenog smeća. CYCLING THE DANUBE događaj poziva sve zainteresirane strane na manifestaciju bicikliranja po nasipu uz cijeli tok Dunava.

U projektu sudjeluje 15 partnera iz 8 dunavskih zemalja (Njemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunjska) te još 10 pridruženih partnera iz dunavskih i 3 europske države (Moldavija, Francuska, Ukrajina).