Pristanište Sakadaš

PROJEKT IZGRADNJE TURISTIČKOG PRISTANIŠTA SAKADAŠ U PARKU PRIRODE KOPAČKI RIT

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Referentni broj KK. 06.1.2.01.0008

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

Park prirode Kopački rit jedno je od najočuvanijih poplavnih područja u Europi. Karakterizira ga jedinstvena biološka raznolikost i iznimna ljepota krajobraza koji se neprestano mijenja izmjenom godišnjih doba, ali i pod utjecajem ulaska i izlaska vode. Područje Kopačkog rita pruža optimalne životne uvjete i omogućuje opstanak mnogobrojnim biološkim vrstama.

Obilazak Kopačkog rita vodnim putem uz stručnoga vodiča jedna je od najatraktivnijih ponuda Parka, ali postojeće je pristanište na jezeru Sakadaš bilo neadekvatno jer je ovisilo o trenutnoj razini plavljenja i ne osigurava brz, siguran i jednostavan ukrcaj/iskrcaj posjetitelja. Ovim će se projektom valorizirati prirodna baština u Kopačkom ritu izgradnjom nove infrastrukture, osiguravanjem razvoja posjetiteljsko-edukativnih sadržaja te omogućavanjem jednostavnijeg, sigurnijeg i uređenijeg pristupa jednoj od najposjećenijih atrakcija Parka, a to je vožnja turističkim brodovima i čamcima.

O PROJEKTU

Ugovor o dodjeli sredstava između JUPP Kopački rit, Ministarstva regionalnoga razvoja i  fondova Europske unije te SAFU-a potpisan je 5. listopada 2017. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.170.816,18 kn, od čega 85% financira Europska unija (9.362.246,06 kn) , a 15% su Javna sredstva (1.652.161,08 kn).

Razdoblje provedbe projekta je od 29. srpnja 2016. do 29. svibnja 2021. godine.

2021. godine provedba projekta je produžena do 15. prosinca 2021. godine.

OSNOVNI CILJEVI PROJEKTA

  • Izgradnja turističkog pristaništa Sakadaš s pontonskim sustavom koji se prilagođava vodostaju područja te osigurava bolju dostupnosti posjetiteljskim sadržajima u Parku prirode i omogućava pristup osobama s invaliditetom;
  • Nabava izletničkog elektrobroda na solarni i električni pogon i četiri čamca na električni pogon, koji će zbog svoga tihog kretanja i neškodljivosti za okoliš bitno unaprijediti doživljaj prirodnih vrijednosti Kopačkog rita i educirati posjetitelje o značaju zaštite biološke raznolikosti;
  • Osmišljavanje i razvoj edukativnih sadržaja i programa za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola te za odrasle posjetitelje;
  • Izrada Studije upravljanja posjetiteljima omogućit će veću fluktuaciju posjetitelja te kvalitetniju posjetu uz visok stupanj organiziranosti i minimalan moguć štetan utjecaj na ekološke sustave Kopačkog rita.

Projektom izgradnje nove infrastrukture pristaništa i razvojem novih edukativnih sadržaja omogućit će se veća fluktuacija posjetitelja, dok će nabava novog izletničkog elektrobroda i čamaca na solarni pogon pružiti posjetiteljima potpuno novi doživljaj flore i faune u Parku prirode Kopački rit.

VIJESTI

Završetak projekta izgradnje pristaništa

Otvaranje turističkog pristaništa Sakadaš

Edukacija stručnih vodiča – Sakadaš

Prva radionica za izradu Studije upravljanja posjetiteljima

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Nabava izletničkog elektrobroda i električnih čamaca i nabava oslikavanja istih 30.12.2019.g

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3505281

Pristanište za sve vodostaje

Napreduju radovi na pristaništu Sakadaš

Održana početna konferencija “Projekta izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode Kopački rit”