Pristanište Sakadaš

PROJEKT IZGRADNJE TURISTIČKOG PRISTANIŠTA SAKADAŠ U PARKU PRIRODE KOPAČKI RIT

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Referentni broj KK. 06.1.2.01.0008

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

Park prirode Kopački rit jedno je od najočuvanijih poplavnih područja u Europi. Karakterizira ga jedinstvena biološka raznolikost i iznimna ljepota krajobraza koji se neprestano mijenja izmjenom godišnjih doba, ali i pod utjecajem ulaska i izlaska vode. Područje Kopačkog rita pruža optimalne životne uvjete i omogućuje opstanak mnogobrojnim biološkim vrstama.

Obilazak Kopačkog rita vodnim putem uz stručnoga vodiča jedna je od najatraktivnijih ponuda Parka, ali postojeće je pristanište na jezeru Sakadaš neadekvatno jer ovisi o trenutnoj razini plavljenja i ne osigurava brz, siguran i jednostavan ukrcaj/iskrcaj posjetitelja. Ovim će se projektom valorizirati prirodna baština u Kopačkom ritu izgradnjom nove infrastrukture, osiguravanjem razvoja posjetiteljsko-edukativnih sadržaja te omogućavanjem jednostavnijeg, sigurnijeg i uređenijeg pristupa jednoj od najposjećenijih atrakcija Parka, a to je vožnja turističkim brodovima i čamcima.

O PROJEKTU

Ugovor o dodjeli sredstava između JUPP Kopački rit, Ministarstva regionalnoga razvoja i europskih fondova te SAFU-a potpisan je 5. listopada 2017. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.170.816,18 kn, od čega 85% financira Europska unija (9.362.246,06 kn) , a 15% su Javna sredstva (1.652.161,08 kn).

Razdoblje provedbe projekta je od 29. srpnja 2016. do 29. svibnja 2021. godine.

OSNOVNI CILJEVI PROJEKTA

  • Izgradnja turističkog pristaništa Sakadaš s pontonskim sustavom koji se prilagođava vodostaju područja te osiguravanje bolje dostupnosti posjetiteljskim sadržajima u Parku prirode i omogućen pristup osobama s invaliditetom;
  • Nabava izletničkog elektrobroda i četiri čamca na solarni pogon, koji će zbog svoga tihog kretanja i neškodljivosti za okoliš bitno unaprijediti doživljaj prirodnih vrijednosti Kopačkoga rita;
  • Osmišljavanje i razvoj edukativnih sadržaja i programa za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola te za odrasle posjetitelje;
  • Izrada Studije upravljanja posjetiteljima omogućit će veću fluktuaciju posjetitelja te kvalitetniju posjetu uz visok stupanj organiziranosti i minimalan moguć štetan utjecaj na ekološke sustave Kopačkoga rita.

Projektom izgradnje nove infrastrukture pristaništa i razvojem novih edukativnih sadržaja omogućit će se veća fluktuacija posjetitelja, dok će nabava novog izletničkog elektrobroda i čamaca na solarni pogon pružiti posjetiteljima potpuno novi doživljaj flore i faune u Parku prirode Kopački rit.

VIJESTI

Otvaranje turističkog pristaništa Sakadaš

Edukacija stručnih vodiča – Sakadaš

Prva radionica za izradu Studije upravljanja posjetiteljima

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Nabava izletničkog elektrobroda i električnih čamaca i nabava oslikavanja istih 30.12.2019.g

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3505281

Pristanište za sve vodostaje

Napreduju radovi na pristaništu Sakadaš

Održana početna konferencija “Projekta izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode Kopački rit”