Edukativni programi

Program „Putevima duha u močvari“ – namijenjen učenicima osnovne škole

Program uključuje:

 • Upoznavanje s Parkom s posebnim naglaskom na pojedine teme ovisno o strukturi:
 1. razred – godišnja doba, hranidbeni lanac, živa bića
 2. razred – voda (rijeke, vodene zajednice, ptice močvarice), rast i promjene životinja
 3. razred – živi svijet u vodi i uz vodu, determinacija biljnih i životinjskih vrsta
 4. razred – uvjeti života – sunce, voda, zrak, tlo
 5. razred – Kopački rit kroz godišnja doba, promjene, uvjeti za život, gniježđenje
 6. razred – močvarna i šumska staništa
 7. razred – ornitofauna, mamofauna, poplave
 8. razred – zaštićena područja u RH, ihtiofauna, održivo korištenje eko sustava
 • Od 4. razreda do 8. razreda kratak uvid u radnju „Duha u močvari“ (mjesto radnje, glavna tema knjige, poruka koja se prenosi i zaključak)
 • Posjet izložbi o flori i fauni Parka
 • Šetnja po šetnici, odlazak u selo Kopačevo, obilazak nekoliko mjesta gdje se odvija mjesto radnje iz knjige „Duh u močvari“
 • Vožnja brodom

Trajanje: oko 3-3,5 sata

 

Program „Zaštićena područja u RH“ – namijenjen učenicima srednje škole

Program uključuje:

 • Interaktivno upoznavanje s nacionalnim parkovima i parkovima prirode u RH
 • Vizualni identitet parkova
 • Održivo korištenje eko sustava
 • Prepoznavanje pojedinog područja i glavne značajke
 • Uloga i važnost rijeke Dunav u Europi i Hrvatskoj
 • Značajni datumi vezani uz zaštitu prirode
 • Značaj Kopačkog rita u RH i svijetu
 • Posjet izložbi o flori i fauni Parka
 • Šetnja Šetnicom bijelog lopoča
 • Vožnja brodom

Trajanje: oko 3-3,5 sata