Financijski planovi

Financijski plan za 2022. s projekcijama 2023. i 2024.

JUPPKR Projekcija financijskog plana za 2022. – 2024.

Usvojen financijski plan za 2022. – 2024. godinu je u periodu od  5.10.2021. do 25.11.2021. godine bio na savjetovanju s javnošću. U navedenom periodu nije zaprimljeno nijedno mišljenje, primjedba ili nijedan prijedlog za izmjenom.

JUPPKR Usvojen Financijski plan za 2021. godinu

Usvojen financijski plan za 2021. – 2023. godinu je u periodu od  17.8.2020. do 25.11.2020. godine bio na savjetovanju s javnošću. U navedenom periodu nije zaprimljeno nijedno mišljenje, primjedba ili nijedan prijedlog za izmjenom.

JUPPKR Projekcija financijskog plana za 2021. – 2023.

JUPPKR Financijski plan za 2020. godinu

JUPPKR Financijski plan za 2019. godinu.:

JUPPKR Financijski plan za 2018. godinu

JUPPKR Financijski plan za 2017. godinu

JUPPKR Financijski plan za 2016. godinu

JUPPKR Financijski plan za 2015. godinu

JUPPKR Financijski plan za 2014. godinu