Kompleks dvoraca Tikveš

Posjet Kompleksu Dvoraca Tikveš trenutno nije moguć jer je u tijeku obnova dvoraca. Molimo posjetitelje za razumijevanje i poštivanje oznaka na gradilištu. 

U pitoresknom ravničarskom krajoliku Baranje, u njegovom središnjem dijelu koji je danas obuhvaćen Parkom prirode Kopački rit, smjestio se romantičarski arhitektonski sklop ladanjske arhitekture – kompleks “DvoracaTikveš”. To je prostor šuma i perivoja unutar kojega su smješteni rezidencijalni objekti: Novi dvorac s aneksom, Stari dvorac, mali sakralni objekt (kapelica), te prateći objekti s restoranom. Povijest ovog područja povezana je s upravljanjem i gospodarenjem prirodnim resursima toga područja o čemu postoji povijesna dokumentacija još od 1697. godine kada je posjed za iskazane zasluge dodijeljen princu Eugenu Savojskom od cara Leopolda I. Sam kompleks dvorca datira iz 19. stoljeća, a izgradili su ga članovi Teschenske loze obitelji Habsburg. Tijekom povijesti dvorci su bili rezidencialno lovačko središte poznato u europskim i svjetskim razmjerima, ali isključivo zatvorenog tipa za goste dvora i vladare.

Poslije međudržavnog razgraničenja u Versaillesu postaje imovinom SHS, kasnije Kraljevine Jugoslavije. Dekretom Ministarstva financija 1920. godine proglašava se državnim lovištem u sastavu državnog dobra Belje. U vremenu 1941.-1944. godine kompleksom je upravljao princ Albrecht Habsburg. Nakon II. svjetskog rata kompleks je nacionaliziran i koristi se isključivo kao rezidencionalno lovačko središte. Predsjednik tadašnje države Josip Broz često je ovdje boravio u lovu sa svojim stranim uzvanicima.
Međutim, za vrijeme okupacije Baranje kompleks je u potpunosti opljačkan, a infrastruktura uništena. Od 1991. godine u vlasništvu je Republike Hrvatske. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1999. godine kompleks je dan na korištenje i upravljanje Javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit. Kompleks “Dvoraca Tikveš” preventivno je zaštićen Rješenjem Konzervatorskog odjela u Osijeku od 2000. godine.

U sklopu kompleksa “Dvoraca Tikveš” centralni rezidencijalni objekt je Novi dvorac koji je izgrađen u drugoj polovici 19. stoljeća u duhu romantičarskog historicizma. Dvorac je smješten centralno u odnosu na cijeli kompleks, kao samostojeća građevina. Temelji su od zidane opeke, kao i svi nosivi i pregradni zidovi. Sva pročelja su obrađena fasadnom opekom koja je naknadno obojana crvenom fasadnom bojom. Uglovi zgrade, te nadvoji prozora i vrata naglašeni su žbukom u imitaciji grubo klesanog kamena. Dvorac se, po etažama, sastoji od podruma, prizemlja, prvoga kata i tavana.