9. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem – Kopački rit jučer, danas, sutra 2020.

Simpozij su organizirali: Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Odjel za biologiju i Odjel za kemiju, sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Međunarodnu potporu organizaciji simpozija dali su međunarodna udruga zaštićenih područja uz rijeku Dunav (DANUBEPARKS) i međunarodna znanstvena udruga Balkan Environmental Association (B.EN.A.). Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) i epidemioloških ograničenja, nije bilo moguće održati simpozij u atraktivnom prirodnom okruženju Parka prirode „Kopački rit“. Stoga je organiziran u virtualnoj stvarnosti, objavom snimljenih usmenih priopćenja i virtualne posterske sekcije na mrežnim stranicama, 25. rujna 2020. godine. Program simpozija donosi 63 priopćenja, 11 usmenih i 52 posterska. Statistika pokazuje da je na simpoziju, koji je započeo 2012. godine, do danas održano ukupno 307 priopćenja. To potvrđuje stalni interes znanstvene i stručne zajednice, javnih ustanova koje djeluju u područjima zaštite prirode, okoliša i zdravstvu, stručnih udruga i šire javnosti, za sudjelovanjem i predstavljanjem postignuća provedenih istraživanja i projektnih aktivnosti. Autori i koautori usmenih i posterskih priopćenja predstavnici su 47 raznih obrazovnih, znanstvenih, javnih i zdravstvenih ustanova, instituta, javnih poduzeća, tvrtki, stručnih i znanstvenih udruga iz Hrvatske i inozemstva. Iako je simpozij prema naslovu tematski usmjeren na bioraznolikost, ekologiju i stanje okoliša u Parku prirode „Kopački rit“, promiče i širi multidisciplinarni pristup u obradi tema iz obrazovanja, povijesti, jezikoslovlja, turizma i održivog razvoja. Zadovoljni smo što radu simpozija doprinose znanstvenici i stručnjaci iz inozemstva. Najljepše zahvaljujemo vjernim pokroviteljima simpozija: Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Privrednoj banci Zagreb d. d., Osječko-baranjskoj županiji i izdavačkoj kući Zadovoljstvo nam je pozdraviti sve sudionike 9. Simpozija s međunarodnim