PRAVILA PONAŠANJA

Unutar granica Parka prirode Kopački rit dopušteno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Područje Parka prirode Kopački rit zaštićeno je Zakonom o zaštiti prirode. Molimo posjetitelje da poštuju pravila ponašanja i surađuju s djelatnicima Parka.

Na području Parka:

  • Zabranjeno je branje, prikupljanje, oštećivanje ili uništavanje biljaka i gljiva
  • Zabranjeno je uznemiravanje, ozljeđivanje, prikupljanje ili ubijanje životinja te oštećivanje gnijezda i duplja životinja
  • Nije dopušteno bacanje otpadaka i opušaka
  • Zabranjeno je paljenje vatre
  • Psi moraju biti na uzici
  • Nije dopušteno plivanje
  • Zabranjeno je kampiranje i logorovanje
  • Sportsko-rekreacijski ribolov dopušten je na samo uz prethodno pribavljenu dozvolu koju izdaje Park i samo na određenim lokacijama
  • Nije dopušteno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez odobrenja Parka
  • Zabranjeno je bavljenje turističkom, ugostiteljskom ili trgovačkom djelatnošću bez koncesijskog odobrenja Parka.

Zahvaljujemo što poštujete pravila ponašanja i čuvate prirodu!