Rekreativni ribolov

U Parku prirode Kopački rit omogućujemo vam rekreacijski ribolov na prirodnim i umjetnim kanalima te na samom Dunavu.

Naime, Javna ustanova Park prirode Kopački rit izdaje dnevne ili godišnje dozvole za rekreacijski ribolov na području Parka prirode. Dozvole se izdaju ovisno o lokaciji gdje želite loviti ribu, a cijene su prikazane u cjeniku.

Dozvole možete kupiti na Prijemnom centru, Mali Sakadaš 1, Kopačevo.

Dođite, opustite se i ostvarite najulov godine!

 

CJENIK DRŽAVNIH RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2021. GODINU
DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV (U SVE RIBOLOVNE DOZVOLE UKLJUČENA JE OSNOVNA ULAZNICA)
CJENIK RIBOLOVNE DOZVOLE KOPAČKI RIT 2021

 

Dnevna dozvola za rekreativni ribolov (za SVE ribolovne zone u Parku prirode Kopački rit)

Dozvola vrijedi:

Rijeka Dunav od RKM 1382,5 do RKM 1412,6

Melioracijski kanali Podunavlje

Melioracijski kanal Čarna (kanal Čarna od ulaska kanala u PP Kopački rit do raskrižja kanala koji vodi do CS Zlatna Greda)

Melioracijski kanal Tikveš (uz selo Tikveš do crpne stanice „Tikveš“)

Bara Zlatna Greda (depresija uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“)

Bara Tikveš (uz crpnu stanicu „Tikveš“ te na Vemeljskom dunavcu – 100 m nizvodno od kompe, 400 m uzvodno od kompe)

Grabovačka jezera (tri jezera)

 

 

80,00 kn

 

 

 

Trodnevna dozvola za rekreativni ribolov (za SVE ribolovne zone u Parku prirode Kopački rit)

Dozvola vrijedi:

Rijeka Dunav od RKM 1382,5 do RKM 1412,6

Melioracijski kanali Podunavlje

Melioracijski kanal Čarna (kanal Čarna od ulaska kanala u PP Kopački rit do raskrižja kanala koji vodi do CS Zlatna Greda)

Melioracijski kanal Tikveš (uz selo Tikveš do crpne stanice „Tikveš“)

Bara Zlatna Greda (depresija uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“)

Bara Tikveš (uz crpnu stanicu „Tikveš“ te na Vemeljskom dunavcu – 100 m nizvodno od kompe, 400 m uzvodno od kompe)

Grabovačka jezera (tri jezera)

 

 

 

200,00  kn

 

 

Sedmodnevna  dozvola za rekreativni ribolov (za sve  ribolovne zone u Parku prirode Kopački rit OSIM Bare Tikveš – uz crpnu stanicu „Tikveš“, te na Vemeljskom dunavcu – 100 m nizvodno od kompe, 400 m nizvodno od  kompe)

Dozvola vrijedi:

Rijeka Dunav od RKM 1382,5 do RKM 1412,6

Melioracijski kanali Podunavlje

Melioracijski kanal Čarna (kanal Čarna od ulaska kanala u PP Kopački rit do raskrižja kanala koji vodi do CS Zlatna Greda)

Melioracijski kanal Tikveš (uz selo Tikveš do crpne stanice „Tikveš“)

Bara Zlatna Greda (depresija uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“)

Grabovačka jezera (tri jezera)

 

 

 

300,00  kn

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov (Kanali, Zlatna Greda, Dunav)

Dozvola vrijedi:

Rijeka Dunav od RKM 1382,5 do RKM 1412,6

Melioracijski kanali Podunavlje

Melioracijski kanal Čarna (kanal Čarna od ulaska kanala u PP Kopački rit do raskrižja kanala koji vodi do CS Zlatna Greda)

Melioracijski kanal Tikveš (uz selo Tikveš do crpne stanice „Tikveš“)

Bara Zlatna Greda (depresija uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“)

Grabovačka jezera (tri jezera)

 

 

550,00 kn

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov za Hrvatske ratne vojne invalide (HRVI)

Dozvola vrijedi:

Rijeka Dunav od RKM 1382,5 do RKM 1412,6

Melioracijski kanali Podunavlje

Melioracijski kanal Čarna (kanal Čarna od ulaska kanala u PP Kopački rit do raskrižja kanala koji vodi do CS Zlatna Greda)

Melioracijski kanal Tikveš (uz selo Tikveš do crpne stanice „Tikveš“)

Bara Zlatna Greda (depresija uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“)

Grabovačka jezera (tri jezera)

Na svim tekućicama na području Republike Hrvatske

 

 

 

550,00 kn