Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

Projektom Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš će se obnoviti, prenamijeniti i opremiti postojeći kompleks dvoraca Tikveš u Prezentacijsko-edukacijski centar s jedinstveno oblikovanim postavom kao ishodištem edukacije o prirodnim značajkama Kopačkoga rita i važnosti njegova očuvanja.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Ugovor o dodjeli sredstava između JUPP Kopački rit, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i SAFU-a potpisan je 5. listopada 2017. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznose 61.066.740,42 HRK, od čega Europska unija sufinancira 43.847.721,07 HRK, a Javna sredstva iznose 7.737.833,13 HRK.

Vrijeme provedbe projekta je od 30.6.2017. do 30.05.2021. godine.

2021. godine provedba projekta je produžena do 15.12.2021. godine.

OSNOVNI CILJEVI PROJEKTA

  • rekonstrukcija Staroga i Novoga dvorca, pri čemu vanjski izgled dvoraca zadržava izvorni oblik, dok se unutrašnjost uređuje kao suvremeni prezentacijski prostor;
  • adaptacija i prenamjena Aneksa Novoga dvorca u centar za interpretaciju prirode, u kojemu teme i eksponati primjenom najmodernije tehnologije postaju interaktivni i atraktivni za posjetitelje;
  • edukativni programi osmišljeni i razvijeni za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola te za odrasle posjetitelje; u sklopu ove aktivnosti planirano je educiranje i osposobljavanje stručnih vodiča;
  • omogućen pristup osobama s invaliditetom, a predviđen je i specijalizirani postav s taktilnim trakama i stazama namijenjen slijepim osobama;
  • uređenje cjelokupnoga okoliša kompleksa dvoraca.

Modernizacijom sadržaja i programa povećat će se privlačnost za posjetitelje i tako omogućiti revitalizacija i razvoj jednoga od najvećih potencijala Parka prirode. Infrastrukturno ulaganje i opremanje sadržaja unutar kompleksa dugoročno će pridonijeti zaštiti prirodne i kulturne baštine, proširenju ponude izložbenih i edukativnih sadržaja, kao i znatno većoj posjećenosti.

 

 

VIJESTI

4. otvoreni dan projekta Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

3. otvoreni dan projekta Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

Edukacija stručnih vodiča Tikveš šumski ekosustav

Održan 2. otvoreni dan projekta „Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš“

2. otvoreni dan projekta „Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš“

Početna konferencija projekta “Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš”