Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

Projektom Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš će se obnoviti, prenamijeniti i opremiti postojeći kompleks dvoraca Tikveš u Prezentacijsko-edukacijski centar s jedinstveno oblikovanim postavom kao ishodištem edukacije o prirodnim značajkama Kopačkoga rita i važnosti njegova očuvanja.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Ugovor o dodjeli sredstava između JUPP Kopački rit, Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova i SAFU-a potpisan je 5. listopada 2017. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznose 61.066.740,42 HRK, od čega Europska unija sufinancira 43.847.721,07 HRK, a Javna sredstva iznose 7.737.833,13 HRK.

Vrijeme provedbe projekta je od 30.6.2017. do 30.05.2021. godine.

OSNOVNI CILJEVI PROJEKTA

  • rekonstrukcija Staroga i Novoga dvorca, pri čemu vanjski izgled dvoraca zadržava izvorni oblik, dok se unutrašnjost uređuje kao suvremeni prezentacijski prostor;
  • adaptacija i prenamjena Aneksa Novoga dvorca u centar za interpretaciju prirode, u kojemu teme i eksponati primjenom najmodernije tehnologije postaju interaktivni i atraktivni za posjetitelje;
  • edukativni programi osmišljeni i razvijeni za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola te za odrasle posjetitelje; u sklopu ove aktivnosti planirano je educiranje i osposobljavanje stručnih vodiča;
  • omogućen pristup osobama s invaliditetom, a predviđen je i specijalizirani postav s taktilnim trakama i stazama namijenjen slijepim osobama;
  • uređenje cjelokupnoga okoliša kompleksa dvoraca.

Modernizacijom sadržaja i programa povećat će se privlačnost za posjetitelje i tako omogućiti revitalizacija i razvoj jednoga od najvećih potencijala Parka prirode. Infrastrukturno ulaganje i opremanje sadržaja unutar kompleksa dugoročno će pridonijeti zaštiti prirodne i kulturne baštine, proširenju ponude izložbenih i edukativnih sadržaja, kao i znatno većoj posjećenosti.

 

 

VIJESTI

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Uređenje i opremanje postava Starog i Novog dvorca i Aneksa Novog dvorca 30.12.2019.g.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3505654

Održan 2. otvoreni dan projekta „Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš“

2. otvoreni dan projekta „Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš“

Početna konferencija projekta “Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš”