Biljni svijet

Zbog blago valovitoga mikroreljefa u Kopačkom je ritu izražena mozaičnost staništa. Ovisno o dubini i vremenu zadržavanja poplavne vode izmjenjuju se i različite biljne zajednice.

Tako najveći dio poplavne doline prekrivaju šume bijele vrbe, na nešto višim terenima šume bijele vrbe i crne topole, a na još uzdignutijima šume hrasta lužnjaka.

Vodene površine prekrivene su zajednicama vodenih leća, mrijesnjaka, krocnja, lokvanja i plavuna. Na povremeno plavljenim površinama najrasprostranjeniji su trščaci i zajednice visokih šaševa, koje pružaju tipičan ritski ugođaj.

Popis flore za područje Parka prirode sadrži više od 500 biljnih vrsta prema dosadašnjim istraživanjima.