Sukob interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (‘Narodne novine’ broj: 120/2016) objavljujemo da u Javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit, kao javnom naručitelju, ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. ZJN 2016.