Znanstvena istraživanja

Vlatko Rožac, prof i Larisa Benčina, prof (rujan, 2010.)
“VODA DONOSI ŽIVOT” – Stručni rad.
Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”, Služba stručnih poslova zaštite, održavanja i očuvanja parka prirode

mr.sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl.inž (veljača, 2008.)
“RAZINA PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU BARANJE U PERIODU 1980. – 2006.” – Analitička studija.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Katedra za tehnologiju vode i ekologiju.

mr.sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl.inž (studeni, 2008.)
“AKCIJSKI PLAN ZA ZAŠTITU I NADZOR PODZEMNIH VODA PARKA PRIRODE KOPAČKI RIT”.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Katedra za tehnologiju vode i ekologiju.

prof.dr.sc Anđelko Opačak & suradnici (studeni, 2008.)
“STRUKTURA, DISTRIBUCIJA I ABUNDANCA IHTIOFAUNE KOPAČKOG RITA ZA 2007. GODINU” – Stručna studija.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poljoprivredni fakultetu Osijeku, Zavod za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo, Katedra za lovstvo, ribarstvo i ekologiju.

prof.dr.sc Anđelko Opačak & suradnici (travanj, 2008.)
“HIDROBIOLOŠKI ASPEKTI REPRODUKCIJE IHTIOFAUNE U KOPAČKOM RITU ZA 2007. GODINU” – Stručna studija.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poljoprivredni fakultetu Osijeku, Zavod za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo, Katedra za lovstvo, ribarstvo i ekologiju.

Zrinka Marušić, Sanda Čorak, Zvjezdana Hendija, Neven Ivandić (travanj, 2008)
STAVOVI I POTROŠNJA TURISTA U HRVATSKOJ: TOMAS 2007.
Ministarstvo turizma RH, Institut za turizam.