Promatranje ptica / Foto safari

Kopački rit je najočuvanije vlažno stanište u Europi stoga je i njegova biološka raznolikost iznimno velika. Vrijednost Kopačkog rita je i u tome što se krajobraz neprestano mijenja izmjenom godišnjih doba, ali i pod utjecajem dolaska i odlaska vode. Dinamika kretanja vode uvjetuje rasprostranjenost životinjskih vrsta na području Parka prirode.

Plavljenje rita započinje krajem veljače i početkom ožujka, te traje do sredine srpnja i početka kolovoza. Sušno razdoblje traje od kolovoza do veljače slijedeće godine i u tom periodu ptice se nalaze na ribnjacima i živim tokovima rijeka. Ukupan broj vrsta najveći je tijekom proljetne i jesenske migracije, a potom ljeti.

Iako je zimi broj vrsta koje borave manji, na širem prostoru Parka prirode možete promatrati na desetine tisuća gusaka i pataka koje dolaze iz zapadnog Sibira.

Sve su to razlozi zbog kojih s ponosom možemo reći da je u Kopačkom ritu zabilježen velik broj različitih vrsta ptica. Naime, do sada je zabilježeno 295 vrsta ptica, od kojih su 144 vrste stalne ili povremene gnjezdarice. Prosječan broj vrsta tijekom pojedinog mjeseca dan je u sljedećoj tablici.

MJESECI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Broj vrsta 53 57 73 71 82 64 58 64 51
70% 37 39 51 49 57 44 40 44 35

Istraživanja su pokazala da se tijekom jednog obilaska vidi oko 70% vrsta koje obitavaju na određenom području, što znači da svaki dan možete vidjeti između 35 i 63 vrsta ptica. Maksimalan broj vrsta zabilježen tijekom jednog jednodnevnog obilaska bio je 93 vrste.

U poplavnom periodu možemo vam organizirati posjetu i vožnju čamcem unutar Posebnog zoološkog rezervata, dok vam u sušnom periodu možemo organizirati obilazak starih šuma u poplavnom području. Istaknut ćemo još neke od vrijednih činjenica koje pokazuju veliku ornitološku vrijednost Kopačkog rita, a to su: najveće gnjezdilište orla štekavca u ovom dijelu Europe, njaveće kolonije kormorana i sivih čaplji u Hrvatskoj. Mnogo je još zanimljivosti koje krije Kopački rit, a na vama je da dođete i da ih otkrijete.

Zbog svega navedenog, sigurni smo da ćete jednostavno uživati za vrijeme posjeta ovog čudesnog kraja te da ćete sa sobom ponijeti nezaboravne uspomene i vrijedno iskustvo. Zato smo za vas osmislili ovaj program promatranja ptica.

Veličina grupe je do 10 osoba.
Trajanje posjeta je 6 ili 12 sati.
Period posjeta je cijele godine, a optimalni periodi su travanj – lipanj, te kolovoz – listopad.
Molimo da Vaš dolazak unaprijed najavite, kako bismo što kvalitetnije mogli organizirati posjet.