Simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra

Prvi znanstveno – stručni skup „Kopački rit jučer, danas, sutra“ održan je u Tikvešu, 27. rujna 2012. godine. Cilj organizacije skupa bio je okupiti istraživače iz različitih znanstvenih disciplina koji će prikazati ostvarena postignuća ili najaviti planirane istraživačke aktivnosti te uključiti i druge dionike i korisnike prostora u širem okruženju Parka prirode „Kopački rit“. Bila je to vrlo važna godina za Park prirode „Kopački rit“ obzirom da je UNESCO 11. srpnja 2012. proglasio prekogranični Rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske te ga tako priključio Svjetskoj mreži rezervata biosfere. Park prirode „Kopački rit“ ima ključnu ulogu u rezervatu biosfere zbog iznimnih prirodnih vrijednosti i zbog iskustva u upravljanju ovim zaštićenim područjem. Do sada je održano ukupno 7 simpozija s preko 200 izlaganja, a osim teme bioraznolikosti, ekologije i okoliša, promiče se i multidisciplinarni pristup u obradi tema iz područja poljoprivrede, obrazovanja, povijesti, jezikoslovlja, turizma i održivog razvoja. Sažeci priopćenja svakog Simpozija tiskaju se u Zborniku sažetaka Simpozija. Održivost simpozija potvrđuje postojanje stalnog interesa znanstvene i stručne zajednice, javnih ustanova koje djeluju u zaštiti prirode, okoliša i zdravstva, stručnih udruga i saveza, kao i šire javnosti za sudjelovanjem i predstavljanjem postignuća provedenih istraživanja i projektnih aktivnosti. Sudjelovanje stranih predavača doprinijelo je podizanju Simpozija i Parka prirode Kopački rit na višu razinu te se njegov značaj proširio i izvan granica Republike Hrvatske.

Glavni organizatori simpozija su: Javna ustanova Park prirode „Kopački rit“, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Odjel za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije. Međunarodnu potporu organizaciji simpozija dali su mreža zaštićenih područja na rijeci Dunav (DANUBEPARKS) i međunarodna znanstvena udruga Balkan Environmental Association (B.EN.A.).