Kanu izleti

Kanu ture kreću s pristaništa Sakadaš i mogu trajati 1 ili 2 sata. Posjetitelji sami veslaju po Posebnom zoološkom rezervatu, a osigurana je pratnja osobe iz Parka.

Kanu ture po osobi (vrijedi od 16.03. do 31.10.):
Kormoran tura (1 sat) 100,00 kn
Linjov tura (2 sata) 200,00 kn