Šumama i stazama Kopačkog rita- Projekt uređenja poučne staze Stari brijest, Podunavlje i Vemelj

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Podmjera 8.5 „Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Mjere 8 „ Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Ugovor o financiranju sklopljen je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 8.6.2020. godine. Vrijednost ugovora je 434.100,00 HRK koliko iznose i ukupno prihvatljivi troškovi odnosno intenzitet potpore je 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Projektom će se obnoviti postojeće edukativne i turističke staze u šumi ili uz rub šume, osigurati kvalitetniju infrastrukturu te posjetiteljima pružiti obnovljenu i novu ponudu edukativnih, turističkih i sportskih sadržaja.

  • Na lokaciji poučna staza Stari brijest vrši se zamjena interpretacijskih ploča i smjerokaza novima.
  • Na lokaciji Podunavlje vršiti će se obnova odnosno uklanjanje postojećih i postavljanje novih promatračnica, klupica, interpretacijskih ploča, ploča s pravilima ponašanja i orijentacijske ploče.
  • Na lokaciji Vemelj će se vršiti uklanjanje postojećih i postavljanje novih klupica, interpretacijskih ploča, ploča lokaliteta, ploča s pravilima ponašanja i orijentacijske ploče.

Ulaganje je prvenstveno namijenjeno educiranju posjetitelja Parka pirode Kopački rit o bioraznolikosti šuma odnosno flori i fauni Kopačkog rita. Budući da su najčešći posjetitelji ovih područja šetači, trkači, biciklisti, sportski ribiči i zaljubljenici u prirodu ulaganjem će se doprinijeti informiranju, podizanju kvalitete sadržaja Parka prirode, povećanju rekreacije i zdravijem načinu života posjetitelja.