Potpis sporazuma o suradnji između Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i JUPP Kopački rit

Nakon višegodišnje suradnje, u utorak, 19.11.2019. na Prijemnom centru Parka u Kopačevu, potpisan je Sporazum o suradnji između Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i JUPP Kopački rit. Sporazum se temelji na budućim zajedničkim znanstvenoistraživačkim, stručnim i promocijskim interesima, a u realizaciji suradnje koristiti će se laboratoriji, praktikumi, prostori Read more…