Kopački rit preplavila je voda!

Published by JUPP Kopački rit on

Visoki vodostaj rijeka Drave i Dunava riječnim je rukavcima i kanalima donio veliku količinu vode u poplavno područje Parka, što je u kratko vrijeme bitno promijenilo njegov izgled: sada su ritske livade prekrivene vodom, drveće se uzdiže iz vode, pa se cijelo područje pretvara u veliko vodeno prostranstvo.
Ovako visoki vodostaj nije zabilježen još od 2013. godine, a trenutno vodostaj Dunava kod Apatina prelazi 600 cm, što je indikator za 100%-tnu preplavljenost Posebnog zoološkog rezervata.
U Kopačkom ritu poplava je dobrodošla, ona nije nepogoda nego zapravo predstavlja temeljni prirodni fenomen u Parku, jer voda donosi život. Ona mijenja izgled područja i stvara mnoštvo različitih tipova staništa koji pogoduju biološkoj raznolikosti biljnih zajednica, a pridošla voda iznimno je bogata ribom.
Visoka divljač također se prilagođava uvjetima visoke vode i instinktivno se povlači na terene s većom nadmorskom visinom. Poplava ima pozitivan utjecaj jer otklanja neke kopnene invazivne vrste u zaštićenom području.
Osim što poplava donosi bujanje biljnog i životinjskog svijeta, ona predstavlja jedan od najljepših prizora u Parku za posjetitelje, pa su izleti brodom, čamcem ili kanuima sada posebno atraktivni.

Categories: Vijesti