Zimsko prebrojavanje ptica močvarica

Published by JUPP Kopački rit on

Redovito zimsko prebrojavanje ptica močvarica, obavlja se u sklopu Međunarodnog projekta (IWC – International Waterbird Census), a provodi se svake godine u siječnju. IWC je 1967. pokrenuo Wetlands International, međunarodna organizacija kojoj je cilj zaštita i očuvanje vodenih staništa na globalnoj razini. Danas u ovoj akciji sudjeluju 143 zemlje svijeta, a dobiveni rezultati služe za prepoznavanje važnih zimovališta za ptice, praćenje kretanja brojnosti ptica, njihovu pravodobnu zaštitu, a na široj skali koriste se u studijama o klimatskim promjenama i kretanjima bolesti poput ptičje gripe.

Hrvatska je potpisnica projekta od 25. lipnja 1991., a Kopački rit je na listi od 1993. Tijekom godina, u zimskom prebrojavanju na području Parka prirode Kopački rit, osim zaposlenika JUPP Kopački rit sudjeluje i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, te brojni volonteri.

Osim na području Parka prirode Kopački rit, zimsko prebrojavanje ptica močvarica provedeno je i na području Ekološke mreže (POVS) Dunav sjeverno od Kopačkog rita, a koje obuhvaća i dio područja (POP) Podunavlje i donje Podravlje sjeverno od Parka čime je pokriveno cijelo poplavno i utjecajno područje rijeka Dunava i Drave. Ukupno je prijeđeno preko 266 km unutar 58 transekata. Zabilježene ptice močvarice čine patke, guske, veliki vranci, ždralovi, labudovi, galebovi, čaplje, ronci, gnjurci, vodomari i liske.

Categories: Vijesti