Park Prirode Kopački rit povećao područje upravljanja

Published by JUPP Kopački rit on

NATURA 2000 je ekološka mreža koju čine područja važna za zaštitu prirode EU a predstavlja najveću mrežu očuvanih područja u svijetu čiji je glavni cilj osigurati povoljno stanje ugroženih i rijetkih vrsta te staništa. Sukladno tome Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o Ekološkoj mreži i nadležnostima Javnih Ustanova za upravljanje područjima Ekološke mreže.

S ponosom naglašavamo da je JU Park prirode Kopački rit postala upravljač NATURA 2000 područjem važnim za očuvanje vrsta i staništa „Dunav S od Kopačkog rita“ koje obuhvaća područje od sjeverne granice Parka prirode Kopački rit do granice sa Mađarskom uključujući i Bansko brdo. Time se područje upravljanja Javne Ustanove povećalo za dodatnih 18 000 h. Djelatnici stručne službe i službe čuvara prirode već intenzivno obilaze teren i provode terenska istraživanja, monitoringe i nadzor terena a sve u svrhu očuvanja prirode. Zmajevački i topoljski dunavac, baranjska Karašica, Šarkanj i Monjoroš kao i baranjske pustare i Bansko brdo predstavljaju važna područja biološke i krajobrazne raznolikosti koja će sada biti obuhvaćena kontinuiranim stručnim radom zaposlenika Javne Ustanove.

Categories: Vijesti