Napreduju radovi na pristaništu Sakadaš

Published by JUPP Kopački rit on

Gradnja Turističkog pristaništa Sakadaš napreduje prema predviđenim vremenskim rokovima.
Potpisani ugovori o građenju podijeljeni su u dvije grupe:
GRUPA I – Ugovor je potpisan 07. rujna 2018. godine sa tvrtkom EDING d.o.o. iz Zagreba a vrijednost ugovora iznosi 2.874.391,35 kn bez PDV-a.
GRUPA II – Ugovor potpisan 28. studenog 2018. godine sa tvrtkom DSS obrt za izgradnju hidrograđevinskih objekata i podvodne radove iz Crikvenice. Vrijednost ugovora iznosi 1.899.190,00 kn bez PDV-a.
Gradnja je započela u rujnu prošle godine. Kako je projekt podijeljen u dvije faze izgradnje, radovi na izgradnji obje faze u završnoj su fazi a kompletni završetak očekuje se početkom 2020. godine.
Do sada su na pristaništu Sakadaš izvedeni radovi čišćenja korita jezera, nasipavanje platoa unutar dijela obuhvata zahvata za buduću izgradnju na kotu iznad najvišeg vodostaja, izrada nasipa obaloutvrde, izgradnja pet odmorišta za turiste, te uređenje nasutog platoa.
Zbog visokog vodostaja jezera Sakadaš ovoga proljeća, određeni radovi su bili kratko prekinuti. Ali bez obzira na to, planirani rad nije na kritičnom putu te će biti izveden u planiranom roku.

 

Prije početka provedbe građevinskih radova, provedeni su postupci javne nabave male vrijednosti:
• nabava usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave,
• nabava promo materijala i tiska;
• nabava projektantskog i građevinskog nadzora te koordinatora II;
• izgradnja turističkog pristaništa Sakadaš s pontonskim sistemom gradnje;
• nabava audiovizualnog praćenja projekta,
• nabava promo turističkog filma – Kopački rit;
• nabava edukativnih sadržaja Sakadaš.

Osim postupaka javne nabave male vrijednosti, provedeni su i jednostavni postupci nabave za:
• organizaciju početne konferencije,
• nabavu uredske opreme
• nabavu usluge organizacije otvorenih dana i stručnih radionica.

U pripremi je i provedba postupka nabave turističkog broda i čamaca na solarni pogon.

 

Categories: Vijesti