Održana početna konferencija “Projekta izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode Kopački rit”

Published by JUPP Kopački rit on

U petak, 18.05.2018. s početkom u 11h na Prijemnom centru parka u Kopačevu održana je Početna konferencija „Projekta izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u PP Kopački rit“.

Uz nazočnost brojnih gostiju i suradnika, projekt je predstavljen javnosti.

Nakon uvodnih riječi ravnatelja Ustanove, dr.sc. Tomislava Bogdanovića, projekt su predstavili Vesna Hrvojević, rukovoditeljica Odsjeka tajništva Ustanove i kolega Dražen Pašuld, voditelj projekta.

Projekt izgradnje pristaništa na jezeru Sakadaš u Parku prirode Kopački rit financira se sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, poziv KK.06.12.01.0008 – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Ugovor o dodjeli sredstava između JUPP Kopački rit, SAFU-a i Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova potpisan je 05. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 11.014.407,14 kn, od toga

  • 85% financira Europska unija 9.362.246,06 kn
  • 15% javna sredstva – 1.652.161,08 kn, a od toga:
  • 10% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
  • 5% Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Provedba projekta predviđena je do 2021. godine.

Osnovni ciljevi ovog projekta su: povećanje broja posjetitelja educiranih o prirodnoj baštini PP Kopački rit, izgradnja i opremanje nove posjetiteljske infrastrukture unutar PP Kopački rit, novo pristanište s pontonskim sistemom koji se prilagođava vodostaju područja i osiguravanje bolje dostupnosti posjetiteljskim sadržajima unutar PP Kopački rit, omogućen pristup osobama s invaliditetom i porast broja posjeta. Iz projekta će biti financirana također nabava turističkog broda i 4 čamca na solarni pogon, koji će, zbog svog tihog kretanja i neškodljivosti za okoliš, bitno unaprijediti doživljaj prirodnih vrijednosti parka.

U okviru projekta bit će također osmišljeni i razvijeni edukativni programi za različite skupine učenika i posjetitelja i i izrađena studija upravljanja posjetiteljima.

Nakon predstavljanja projekta, skupu se obratila gđa Tatjana Roth, pročelnica Upravnog odjela za kontinentalni turizam OBŽ, koja je naglasila važnost razvoja kontinentalnog turizma u županiji, a projekti kao ovaj direktno utječu na poboljšanje ponude i veću turističku atraktivnost Osječko-baranjske županije. Načelnik općine Bilje, općine Kopačkog rita, g. Željko Cickaj pozdravio je početak projekta gradnje novog pristaništa, jer ponuda u parku čini cjelinu s drugim turističkim sadržajima općine Bilje.

Nakon prezentacije, gosti su obišli lokaciju projekta na jezeru Sakadaš, a KUD Bilje je u glazbeno- plesnom programu predstavio dio bogate baranjske baštine.

Categories: Vijesti