Other tenders

KONCESIJE

Zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja_obrazac_2021

OČEVIDNIK KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Odluke Upravnog vijeća od 1.2.2021. godine Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“  dana 2.2.2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje antenskog stupa i prostorije za obavljanje djelatnosti mobilne telefonske komunikacije

Javni poziv za prikupljanje ponuda za koncesijsko odobrenje

Obrazac 1 – Ponuda

Obrazac 2 – Izjava o nekažnjavanju

Odluka Upravnog vijeća 9.3.2021.

Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Odluke Upravnog vijeća Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ dana 23.10.2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavu ponuda koncesijsko odobrenje pčelarstvo

Obrazac 1- Zahtjev za koncesijsko odobrenje

Odluka Upravnog vijeća 

JAVNI POZIV

Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti pčelarstva

Poziv za javno prikupljanje ponuda za koncesiju pčelarstvo
Obrazac 1- Zahtjev za koncesijsko odobrenje

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15 i 12/18) i Odluke Upravnog vijeća Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora caffe bar „Lopoč“.

Na temelju Zakona o radu (NN br. 149/09,61111, 73/13) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12) Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”, Lug, Titov dvorac 1, objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Javnoj ustanovi “Park prirode Kopački rit”.