Other tenders

Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Odluke Upravnog vijeća Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ dana 23.10.2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavu ponuda koncesijsko odobrenje pčelarstvo

Obrazac 1- Zahtjev za koncesijsko odobrenje

 

JAVNI POZIV

Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti pčelarstva

Poziv za javno prikupljanje ponuda za koncesiju pčelarstvo
Obrazac 1- Zahtjev za koncesijsko odobrenje

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15 i 12/18) i Odluke Upravnog vijeća Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora caffe bar „Lopoč“.

Na temelju Zakona o radu (NN br. 149/09,61111, 73/13) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12) Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”, Lug, Titov dvorac 1, objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Javnoj ustanovi “Park prirode Kopački rit”.