PARK ORGANIZATION

UPRAVNO VIJEĆE I USTROJSTVENE JEDINICE USTANOVE

Radom Javne ustanove “Park prirode Kopački rit” upravlja Upravno vijeće ustanove koje ima pet članova:

Predsjednik Upravnog vijeća:
Zoran Jukić

Članovi:
Željko Cickaj
Stipan Šašlin
dr.sc. Mirna Habuda – Stanić
Hrvoje Domazetović

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove “Park prirode Kopački rit” opisane su ustrojstvene jedinice ustanove:

URED RAVNATELJA

v.d. ravnatelja: dr.sc. Tomislav Bogdanović, prof. biol. i kem.

ODSJEK TAJNIŠTVA USTANOVE

U Tajništvu ustanove obavljaju se administrativni, kadrovski, pravni, financijski, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi, javna nabava i nabava, uključujući izradu financijskih planova i planova nabave, kontrola i likvidacija računa, zaprimanje pošte, urudžbeni zapisnik i vođenje arhive Ustanove.

Rukovoditeljica odsjeka tajništva: Vesna Hrvojević, struc. spec. oec.
Voditeljica odjeljka za javnu nabavu i nabavu: Mirna Kovačević, dipl.oec.
Rukovoditeljica pododsjeka računovodstva i financija: Deana Đurašević, dipl.oec
Voditeljica računovodstva: Mirjana Ćosić
Rukovoditeljica pododsjeka za pravne poslove: Mirjana Herceg Šimunović, dipl.iur.

SLUŽBA STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA I OČUVANJA PARKA PRIRODE

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode obavlja stručne poslove vezane uz koordinaciju izrade i provedbu Plana upravljanja i akcijskih planova, koordinaciju izrade i provedbu Godišnjih programa, uspostavu, organizaciju i provedbu znanstvenog i stručnog rada na području Parka, objavljivanje edukativnih, stručnih i/ili znanstvenih materijala o vrijednostima i problematici očuvanja prirodnih vrijednosti Parka, suradnju sa stručnim i znanstvenim institucijama, pripremu i provedbu projekata (nacionalnih i međunarodnih) vezanih uz očuvanje prirodnih vrijednosti Parka.

Stručni voditelj: dr. sc. Aleksandar Popijač, mag. biol.
Viši stručni savjetnik biolog/ekolog: Vlatko Rožac, prof. biol. i kem.
Viši stručni savjetnik informatičar: Boris Bolšec, prof.
Stručna suradnica agronom: Sonja Kučera, mag. agr.
Stručna suradnica biolog – ekolog: Marija Vereš, mag. biol.
Stručna suradnica biolog – limnolog: Dora Horvatić, mag. biol.

SLUŽBA ČUVARA PRIRODE

Služba čuvara prirode obavlja poslove vezane uz neposredni svakodnevni nadzor područja Parka na temelju Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u „Parku prirode Kopački rit“, kontroliranja i praćenja stanja lovnih i ribolovnih djelatnosti na području Parka, provođenje upravnog postupka te poduzimanje zakonom propisanih mjera protiv osoba koje su povrijedile zakon ili Pravilnik o unutarnjem redu, održavanja pokretne imovine Parka te kontroliranje stanja nepokretne imovine i cjelokupne infrastrukture u Parku, izradu i provedbu Pravilnika o unutarnjem redu u „Parku prirode Kopački rit“.

Glavna čuvarica prirode:
Ljubica Šunić, dipl. iur.
Čuvari prirode:
Damir Opačić, dipl. ing. agr.
Anđelko Martinčević, ing. agr.
Zlatko Malić
Hrvoje Domazetović
Vatroslav Škrnjug
Šandor Kovač

ODSJEK ZA PRIHVAT I EDUKACIJU POSJETITELJA

Odsjek za prihvat posjetitelja obavlja poslove u vezi organiziranja, prihvata, vođenja i edukacije posjetitelja, organizira i nadzire turističko-rekreativne djelatnosti, pribavlja sredstva putem sponzorstava, donacija, organizira kulturno-edukativne skupove te vrši prodaju i naplatu ulaznica, suvenira i druge trgovačke robe.

Rukovoditeljica odsjeka za prihvat i edukaciju posjetitelja: Ružica Marušić, dipl. oec.
Voditeljica prodaje:  Varja Guttert
Voditeljica stručnih vodiča: Helena Pavić
Zapovjednik broda: Oliver Krištof
Zapovjednik broda: Arpad Eđed
Zapovjednik broda: Hrvoje Hlaj
Zapovjednik broda: Tibor Vaš
Stručni referent vodič: Nataša Ciprijanović
Stručni referent vodič: Mate Balog

ODSJEK ZA PROMOCIJU I PROVEDBU PROJEKATA

Odsjek za promociju i provedbu projekata provodi aktivnosti u svezi s promidžbom i promocijom Parka prirode u zemlji i svijetu. U Odsjeku se pripremanju i provode projekti financirani iz sredstava EU i drugih izvora te aktivnosti vezane za njihovu promociju i vidljivost.

Viša stručna savjetnica za rad na projektima tehničke struke: Slavica Paunović, dipl. ing. građ.
Viša stručna savjetnica za rad na projektima – ekonomist: Dorja Bučević dipl. oec.
Viša stručna savjetnica za rad na projektima – pravnik: Ivona Leko, dipl. iur.
Stručna savjetnica za rad na projektima – biolog: dr. sc. Ivančica Jurčević Agić, prof. biol. i kem.
Stručna savjetnica za rad na projektima – pravnik: Ivana Jakobfi, dipl. iur.
Stručni suradnik za rad na projektima – biolog/biotehnolog: Marin Škoro, mag. biol.

ODSJEK TEHNIČKE SLUŽBE I SLUŽBE ODRŽAVANJA

Tehnička služba obavlja stručne i tehničke poslove u svezi održavanja objekata i opreme, održavanja parkovnih površina, održavanja prometnica i prirodnih puteva u Parku prirode, kao i druge tehničke poslove.

Voditelj odsjeka tehničke službe i službe održavanja: Dražen Pašuld
Radnica za održavanje čistoće: Slavica Jakobfi
Pomoćni radnik: Aron Keteš