Facebook

Usvojite životinju

Posadi drvo

Kupite karte

Gdje smo?

Učestala paitanja


Vrste Kopačkog rita

Hrast lužnjak (Quercus robur L.)

je najplemenitije i najcjenjenije drvo naših krajeva. Može doseći visinu od 40 m, debljinu 2,5 m i starost 500 do 800 godina. Kora starih hrastova može narasti preko 10 cm u debljinu. Za rast su mu potrebna duboka pjeskovita i glinovita tla s visokim podzemnim vodama. Plitka i suha zemljišta nisu pogodna za njegov razvoj. Zbog toga vrlo dobro uspijeva u slavonsko-baranjskim nizinama i brežuljcima te tvori poznatu slavonsku hrastovu šumu.
Glavni čimbenik raznolikosti vegetacije u Kopačkom Ritu je mikroreljef. Dubina vode, visina te trajanje poplava različito utječu na tipove vegetacije. S jedne strane tu su različiti tipovi šuma, a s druge vodena i močvarna vegetacija.
Crna roda

Crna roda (Ciconia nigra L.)

Crna roda je ptica selica koja u naše krajeve stiže u ožujku, a napušta ih u rujnu i listopadu. U gnijezdo polaže 4 do 6 jaja, a najčešće othrani dva mlada. Gnijezdi u šumskim sastojinama koje su stare prosječno 90 godina, a uopće neće gnijezditi u šumama koje su mlađe od 50 godina stoga njeno gniježđenje predstavlja dobar indikator kvalitete starih, poplavnih šuma. Neznantno je manja od svoje rođake, bijele rode (C. ciconia), a glava, vrat, gornji dio tijela i prsa joj pokriva crno perje s metalnim, ovisno o kutu svjetla zelenkastim, purpurnim ili čak bakrenim odsjajem. Samo prsa, trbuh, donji dio krila neposredno uz tijelo i donji dio repa su joj bijeli. Uz to, od bijele rode se razlikuje i po tome što je osjetljiva na ljudsko uznemiravanje te će u takvim situacijama nerijetko napustiti gnijezdo s mladima.
Obični jelen

Obični jelen (Cervus elaphus)

Kopački je rit jedno od najpoznatijih stanišnih područja običnog jelena (Cervus elaphus).
Važnu ulogu u dinamici kretanja populacije jelena imaju poplave. Ustanovljeno je da dinamika njihova povlačenja u područja branjenja od poplava zavisi od kvalitete i količine prirodne hrane, a poplava ne izaziva panično ponašanje divljači.Sustavnim motrenjem pojave odbacivanja rogova utvrđeno je da jeleni u dobi 2-4 godine odbacuju rogove najviše u drugoj dekadi ožujka, a manji broj do sredine 15. svibnja. Utvrđeno je da jeleni u Kopačkom ritu u ispaši koriste oko 50 vrsta biljaka, a populacije stalno migriraju tražeći uvijek novonastale bare, u kojima je vegetacija najsočnija.
Grimizni kaćun

Grimizni kaćun (Orchis purpurea Huds.)

je zeljasta trajnica s podzemnim stabljikama, gomoljima. Visine je 30 do 80 cm. Cvat joj je velik i upadljiv s mnogo cvjetova. Iako je ova vrsta orhideje u Hrvatskoj najčešća, ona je ugrožena i kao takva svrstana je u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske. Glavni uzrok njene ugroženosti je nestanak njenog staništa. Za njenu zaštitu nisu poduzete posebne mjere zaštite, već je posredno zaštićena u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Za orhideje je karakteristično da preko svog korijena žive u simbiozi s gljivama. U toj zajednici gljiva orhideji omogučava poboljšano upijanje vode i nutrijenata iz tla, a orhideja gljivi provdi produkte fotosinteze.
« Povratak na glavnu