Flora i fauna
Zbog velike biološke raznolikosti Park prirode Kopački rit je od 1993. godine uvršten u Popis močvarnih i vlažnih područja od međunarodnog značaja, sukladno odredbama Ramsarske konvencije. Kompletan pregled flore i faune u Kopačkom ritu možete pogledati ovdje (doc, 736kb)


Vegetacija

Glavni čimbenik raznolikosti vegetacije u Kopačkom Ritu je mikroreljef. Dubina vode, visina te trajanje poplava različito utječu na tipove vegetacije. S jedne strane tu su različiti tipovi šuma, a s druge vodena i močvarna vegetacija.
Sve iz kategorije vegetacija »

Mekušci

Mekušci (Mollusca) su koljeno s velikim brojem vrsta i oblika iz skupine beskralješnjaka. Danas na zemlji živi oko 50.000 vrsta mekušaca, a osim polarnih regija i planina, mekušci nastanjuju sva područja na zemlji.
Sve iz kategorije mekušci »

Kukci

Kukci (Insecta) su najbrojnija skupina životinja. Žive u svim biotopima gdje god je moguć život i pripadaju najznačajnijim članovima životnih zajednica, pri čemu sudjeluju u održavanju ravnoteže u različitim ekosustavima.
Sve iz kategorije kukci »

Ribe

U vodama Kopačkog rita zabilježeno je 44 vrste slatkovodnih riba, ali se pretpostavlja da bi to područje moglo naseljavati 60-tak vrsta riba. Uneseno je čak 9 vrsta riba, dok su ostalih 35 autohtone vrste.
Sve iz kategorije ribe »

Vodozemci

Na području Parka prirode “Kopački rit” zabilježeno je 11 vrsta vodozemaca, odnosno 55% od ukupno 20 vrsta vodozemaca prisutnih u Hrvatskoj. Sve ove vrste svojom su biologijom vezane uz močvarna i vodena staništa.
Sve iz kategorije vodozemci »

Gmazovi

U Kopačkom je ritu utvrđeno 10 vrsta gmazova: jedna vrsta kornjača, četiri vrste guštera i pet vrsta zmija. Fauna gmazova podrijetlom je uglavnom iz srednjoeuropskog prostora.
Sve iz kategorije gmazovi »

Ptice

Do danas je u Parku prirode Kopački rit zabilježeno 293 vrsta ptica, što čini 78,1% % od ukupne ornitofaune Hrvatske (375 vrste).

Sve iz kategorije ptice »

Sisavci

Prema dosadašnjim istraživanjima faunu sisavaca Kopačkog rita čini 54 vrste, što je više od polovine ukupnog broja trenutačno poznatih vrsta sisavaca u fauni Hrvatske.
Sve iz kategorije sisavci »