Otvoren Prezentacijsko-edukacijski centar Tikveš

5.svibnja 2022. godine Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ obilježila je završetak velikog projekta Prezentacijsko-edukacijski centar Tikveš kojim je kompleks Tikveš, koji obuhvaća 3 objekta: Novi dvorac s aneksom I Ladanjsku vilu, obnovljen i prenamijenjen u suvremeni izložbeni postav u kojem se interpretira bogata prirodna baština Parka i kulturno-povijesna baština Read more…