Zaštita prirode i kulturne baštine
Zaštićena područja su otvorena utjecaju prirodnih i antropogenih faktora. U cilju očuvanja njihove biološke raznolikosti, funkcija i općekorisnih vrijednosti, te u cilju osiguranja održive upotrebe njihovih resursa od strane čovjeka, potreban je konsenzus između različitih vlasnika, korisnika i zainteresiranih stranaka. Proces uključuje opisivanje sadašnjeg stanja, određivanje ciljeva i poduzimanje potrebnih radnji da bi se ciljevi ostvarili.

Javna ustanova upravlja područjem Kopačkog rita u cilju njegove dugoročne zaštite, održavanja, očuvanja i promicanja, a na dobrobit sadašnjeg lokalnog stanovništva i budućih generacija. U tu svrhu izrađuje se godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode "Kopački rit" u kojem su navedene sljedeće aktivnosti:

Zaštita, održavanje i očuvanje


Programi očuvanja ekosustava

 • Program zaštite vodenih ekosustava u temeljnoj zoni
 • Program zaštite šumskih ekoloških sustava
 • Akcijski plan zaštite šume Kompleksa dvorca Tikveš
 • Provedba Akcijskog plana zaštite Ribnjaka Podunavlje
 • Programi kartiranja i uklanjanja invazivnih vrsta
 • Programi očuvanja autohtonih pasmina i restauracije ugroženih staništa
 • Akcijski plan zaštite vodenih ekoloških sustava u Temeljnoj zoni PP Kopački rit

Obnova kulturne baštine i investicijski programi

 • Nastavak obnove historicističkog Novog dvorca Tikveš
 • Nabava novog posjetiteljskog broda
 • Izgradnja edukacijskog centra "Stari brijest"
 • Označavanje ulaza u Park prirode i nastavak izgradnja posjetilačke staze "Stari brijest"

Održavanje

 • Održavanje posjetilačkih staza, putova i sl.
 • Održavanje nekretnina i komunalne infrastrukture
 • Održavanje pokretne imovine
 • Programi prikupljanja i uklanjanja otpada

Nadzor i protupožarna zaštita

 • Nadzor korisnika unutar Parka prirode
 • Nadzor ribolovnog područja
 • Nadzor kanalske mreže i ostalih vodenih područja
 • Nadzor ulaza, kretanja posjetitelja i prometa
 • Nadzor rada izvođača radova unutar Parka prirode
 • Protupožarna zaštita

Promicanje i korištenje

 • Unapređenje sustava posjećivanja
 • Promicanje parka

Institucionalno jačanje

 • Obrazovanje vlastitih djelatnika
 • Zapošljavanje novih djelatnika