Vodozemci

 Pjegavi daždevnjak

Pjegavi daždevnjak (lat. Salamandra salamandra) pripada među vodozemce i u srodstvu je s vodenjacima, pa u neku ruku i sa žabama. To je zdepasta i spora životinja. Hrani se različitim beskralježnjacima. Lovi noću, ali se može vidjeti i danju ako je vrijeme kišovito. Voli hrastove šume. U poplavnom području zasada nije zabilježena.

Kričavo žute pjege ove životinje upozoravaju nas da u koži ima otrovne žlijezde. Unatoč tome, to su bezazlene životinje i nemojmo ih dirati!

 Crveni mukač

Crveni mukač (lat. Bombina bombina) na trbuhu ima lijepe crvenkaste šare, po čemu je i dobio ime 'crveni'. U Kopačkom ritu živi u velikom broju. To je relativno mala vrsta žaba i rijetko se viđa. Međutim, u proljeće cijeli rit odzvanja od mukanja tisuće i tisuće životinja. Tek onda shvatimo koliko ih ima.
Njezin rođak, žuti mukač, na trbuhu ima žute šare i živi na obližnjim brdima u Slavoniji. U ritu za sada još nije nađen.