Radno vrijeme

UPRAVA - Javna ustanova Park prirode Kopački rit

08.00 - 16.00 h - siječanj, veljača, ožujak, travanj, listopad, studeni, prosinac;
07.00 - 15.00 h - svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan;

PRIJEMNI CENTAR KOPAČEVO

08.00 - 16.00 h - siječanj, veljača, ožujak, studeni, prosinac;
09.00 - 17.00 h - travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad