Posjeti parku
Cjenik ulaznica i usluga Javne ustanove Park prirode Kopački rit za 2017. godinu.
Cijene su izražene u kunama s uključenim PDV-om.

PROGRAMI OBILASKA PARKA PRIRODE


Vrsta programa Odrasli
individualno
Odrasli grupno Djeca, učenici, studenti, umirovljenici
1. IZLET : PANORAMA KOPAČKOG RITA

U izlet je uključena:
- osnovna ulaznica za Park prirode,
- video prezentacija, multimedijalna izložba
- šetnja drvenom šetnicom preko jezera Mali Sakadaš
- panoramsko razgledavanje posebnog zoo-rezervata brodom uz stručnog vodiča u trajanju od sat vremena,

Program se provodi od ožujka do studenog (ili ovisno o vremenskim uvjetima).

Trajanje izleta: cca 2h i 30 min
80,00 kn 75,00 kn 60,00 kn
2. IZLET: PANORAMA PLUS

U izlet je uključena:
- osnovna ulaznica za Park prirode,
- video prezentacija, multimedijalna izložba
- šetnja drvenom šetnicom preko jezera Mali Sakadaš
- vožnja turističkim vlakićem od Prijemnog centra Mali Sakadaš do pristaništa brodova
- panoramsko razgledavanje posebnog zoo-rezervata brodom uz stručnog vodiča u trajanju od sat vremena,
- povratak na Prijemni centar turističkim vlakićem

Program se provodi od ožujka do studenog (ili ovisno o vremenskim uvjetima).

Program se organizira za grupe uz prethodnu najavu, a za pojedinačne posjetitelje prema aktualnom rasporedu vožnji.

Trajanje izleta: oko 2h 30 min
90,00 kn 85,00 kn 70,00 kn
3. IZLET: PUT DABROVA

U izlet je uključena:
- osnovna ulaznica za Park prirode,
- video prezentacija, multimedijalna izložba
- šetnja drvenom šetnicom preko jezera Mali Sakadaš,
- obilazak posebnog zoo-rezervata čamcem ustanove uz pratnju stručnog vodiča/voditelja čamca, uz mogućnost razgledavanja vodenih putova poplavnog područja,

Program se provodi od ožujka do studenog (ili ovisno o vremenskim uvjetima).

Trajanje izleta: vožnja min. l sat (moguće i vise sati) uz posjet Prijemnom centru i obi lazak šetnice u trajanju 1 h 30 min
120,00 (sat po osobi)
4. IZLET: VLAKOM KROZ RIT

U izlet je uključena:
- osnovna ulaznica za Park prirode,
- video prezentacija, multimedijalna izložba
- samostalna šetnja drvenom šetnicom preko jezera Mali Sakadaš
- vožnja turističkim vlakićem na odabranoj lokaciji u parku (u skladu sa uvjetima na terenu) uz stručno vođenje

Program se organizira za grupe uz prethodnu najavu, a za pojedinačne posjetitelje prema aktualnom rasporedu vožnji.

Trajanje izleta: 2h 30 min
80,00

15.11.-15.03.
40,00
75,00

15.11.-15.03.
40,00
60,00

15.11.-15.03.
40,00
5. IZLET: VODOZEMAC

Kombinirani izlet vodenim i kopnenim putevima Parka uključuje:
- osnovna ulaznica za Park prirode,
- video prezentacija, multimedijalna izložba
- samostalna šetnja drvenom šetnicom preko jezera Mali Sakadaš
- panoramsko razgledavanje posebnog zoo-rezervata brodom uz stručnog vodiča u trajanju od sat vremena,
- kopneni obilazak odabrane lokacije Parka uz vodiča i vožnju turističkim vlakićem

Program se organizira za grupe uz prethodnu najavu.

Trajanje izleta: cca 3h 30min
100,00 95,00 80,00
6. IZLET: MOSTOVI KOPAČKOG RITA

U izlet je uključena:
- osnovna ulaznica za Park prirode,
- uvodna prezentacija o parku
- video prezentacija, multimedijalna izložba
- šetnja drvenom šetnicom preko jezera Mali Sakadaš i poučnom stazom uz stručno vođenje (dužina šetnice cca 2 km)

Trajanje programa: 1,5 h na Prijemnom centru Mali Sakadaš

Program se organizira za grupe uz prethodnu najavu.
40,00
7. VIDRINA IGRAONICA

Igraonica u prirodi s kratkom vožnjom vlakom ili brodom namijenjena grupama djece do 7 godina uz prethodnu najavu.

Minimalni broj djece: 25

Trajanje igraonice: 2 h
30,00
8. IZLETI: KANU PUSTOLOVINE KROZ KOPAČKI RIT

U sve izlete kanuima je uključena osnovna ulaznica za Park prirode, vožnja kanuima ustanove kroz posebni zoološki rezervat, vodenim putovima poplavnog područja i/ili Dunava. Park prirode osigurava pratnju stručnog vodiča za vrijeme trajanja izleta.
Izlet se organizira za min. 3 osobe ovisno o programu uz obaveznu prethodnu rezervaciju.
8.1. „KORMORAN“ MALA KRUŽNA TURA

Izlet kanuima kroz Posebni zoološki rezervat po jezeru Sakadaš.

Trajanje programa: do 1 sat
80,00 (izlet po osobi)
8.2. „ČONAKUT“ TURA

Izlet kanuima kroz Posebni zoološki rezervat od jezera Sakadaš do Kopačkog jezera kanalom Čonakut.
Program je namijenjen fizički spremnijim osobama.

Dužina rute: 12 km
Trajanje programa: oko 4 sata
250,00 (izlet po osobi)
8.3. „LINJOV“ TURA

Izlet kanuima kroz Posebni zoološki rezervat kanalom Linjov do jezera Sakadaš.

Dužina rute: 5 km
Trajanje: oko 2 sata
150,00 (izlet po osobi)
8.4. VELIKA DUNAVSKA TURA

Izlet kanuima od jezera Sakadaš preko Hulovskog kanala i Dunavom do mjesta Aljmaš.
Izlet uključuje ručak u restoranu u Aljmašu. Organiziran prijevoz korisnika programa iz Aljmaša do početne postaje.

Dužina rute: 19 km
Trajanje: cca 7 sati
700,00 (izlet po osobi)
9. PROGRAM PROMATRANJA PTICA (BIRD WATCHING)

Program se provodi uz pratnju stručnog vodiča uz obaveznu prethodnu najavu.

Max. trajanje programa: do 6 sati
150,00 / osobi na sat
10. FOTO – SAFARI PROGRAM

Program se provodi uz pratnju stručnog vodiča uz obaveznu prethodnu najavu.

Max. trajanje programa: do 6 sati
120,00 / osobi na sat
11. RANGER JUNIOR PROGRAM

Program uključuje terenski rad – prikupljanje uzoraka vode u šumskom području Venecija, obilazak poučne staze Stari brijest, demonstraciju izrade herbarija, demonstraciju monitoringa meteoroloških pojava, laboratorijski rad, anketu o usvojenim znanjima te primanje uvjerenja o stečenom znanju polaznika. Program se organizira za min. 5 osoba do max. 60 osoba po programu. Program traje cca. 5 sati i provodi se uz vođenje stručnog edukatora.
80,00 po učeniku
12. OSNOVNA ULAZNICA ZA PARK PRIRODE

Osnovna ulaznica uključuje razgledavanje i šetnju drvenom šetnicom preko jezera Mali Sakadaš i drugim poučnim stazama Parka, posjet multimedijalnoj izložbi flore i faune Parka, vožnju biciklističkim stazama Parka prirode i razgledavanje Kompleksa dvorca Tikveš bez pratnje stručnog vodiča Parka prirode.
10,00
13. GODIŠNJA OSNOVNA ULAZNICA ZA PARK PRIRODE

Godišnja osnovna ulaznica uključuje razgledavanje i šetnju drvenom šetnicom preko jezera Mali Sakadaš i drugim poučnim stazama Parka prirode, posjet multimedijalnoj izložbi flore i faune, vožnju biciklističkim stazama Parka prirode i razgledavanje Kompleksa dvorca Tikveš bez pratnje stručnog vodiča Parka prirode tijekom cijele kalendarske godine.
100,00

CJENIK DRŽAVNIH RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2017. GODINU


DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV (u sve ribolovne dozvole uključena je osnovna ulaznica)

Dnevna dozvola za rekreativni ribolov (za SVE ribolovne zone u Parku prirode Kopački rit)

Dozvola vrijedi:

 1. Rijeka Dunav od RKM 1382,5 do RKM 1412,6
 2. Melioracijski kanali Podunavlje
 3. Melioracijski kanal Čarna
 4. Melioracijski kanal Tikveš (uz selo Tikveš do crpne stanice „Tikveš“)
 5. Bara Zlatna Greda (depresija uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“)
 6. Bara Tikveš (uz crpnu stanicu „Tikveš“, te na Vemeljskom dunavcu – 100 m nizvodno od kompe, 400 m uzvodno od kompe)
 7. Grabovačka jezera (tri jezera)
60,00

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov (Kanali, Zlatna Greda, Dunav)

Dozvola vrijedi:

 1. Rijeka Dunav od RKM 1382,5 do RKM 1412,6
 2. Melioracijski kanali Podunavlje
 3. Melioracijski kanal Čarna
 4. Melioracijski kanal Tikveš (uz selo Tikveš do crpne stanice „Tikveš“)
 5. Bara Zlatna Greda (depresija uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“)
 6. Grabovačka jezera (tri jezera)
400,00

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov za Hrvatske ratne vojne invalide (HRVI)

Dozvola vrijedi:

 1. Rijeka Dunav od RKM 1382,5 do RKM 1412,6
 2. Melioracijski kanali Podunavlje
 3. Melioracijski kanal Čarna
 4. Melioracijski kanal Tikveš (uz selo Tikveš do crpne stanice „Tikveš“)
 5. Bara Zlatna Greda (depresija uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“)
 6. Grabovačka jezera (tri jezera)
 7. Na svim tekućicama na području Republike Hrvatske
400,00

UNAJMLJIVANJE PLOVILA, OPREME I USLUGA


UNAJMLJIVANJE PLOVILA, OPREME I USLUGA
Najam bicikla 1h - 20,00, do 3h - 50,00 kn,
do 6h - 70,00, 24h - 100,00
Najam kongresne dvorane u Bio-ekološkoj stanici 100,00/sat
+ osnovna ulaznica za sve sudionike
Najam dvorane na prijemnom centru 100,00/sat
+ osnovna ulaznica za sve sudionike
Najam drugih prostorija (otvoreni paviljon, staze, igralište itd.) 100,00/sat
+ osnovna ulaznica za sve sudionike
Naknada za snimanje u komercijalne svrhe Do 6h - 1.500,00
Preko 6h - 3.000,00
+ osnovna ulaznica za sve sudionike
Naknada za fotografiranje u komercijalne svrhe 500,00/dan
+ osnovna ulaznica za sve sudionike
Stručno vođenje izvan postojećih programa prema posebnom zahtjevu posjetitelja 300,00/sat
+ osnovna ulaznica za sve sudionike
Napomene:
- Osobe s invaliditetom ne plaćaju osnovnu ulaznicu od 10,00 kuna
- Osobe s invallditetom za programe iz Cjenika ulaznica i usluga JU "Park prirode Kopački rit" za 2017. godinu, pod rednim brojem 1.(Panorama Kopačkog rita), 2. (Panorama plus), 4. (Vlakom kroz rit) i 5.(Vodozemac) plaćaju po cjeniku za studente i umirovljenike umanjeno za osnovnu ulaznicu
- svi posjetitelji imaju mogućnost za samostalan posjet Kompleksu dvorca Tikveš koji je udaljen 12 km od Prijemnog centra (do kompleksa se dolazi vlastitim prijevoznim sredstvom, a eventualno vođenje u Tikvešu naplaćuje se dodatno prema cjeniku)
- grupom se smatra min. 25 osoba
- za sve organizirane grupe posjetitelja poželjna je najava dolaska najkasnije nekoliko dana ranije, a preporuča se rezervacija i za individualne posjetitelje
- rok za otkazivanje najavljene posjete je minimalno 24 sata prije zakazanog termina
- djeca do 4 godine u pratnji roditelja oslobođena su plaćanja
- na svaku grupu od 15 učenika ili predškolske djece 1 voditelj ima pravo na besplatnu ulaznicu
- invalidi od 90% i više invalidnosti imaju slobodan ulaz u PP Kopački rit uz predočenje dokaza o invalidnosti
- umirovljenici ostvaruju cijenu na program pod rednim brojem 1,2,4 i 5 uz dokaz o umirovljeničkom statusu
- turističkim agencijama odobrava se agencijski popust u iznosu od 10%
- agencijama koje potpišu Ugovor sa JUPP Kopački rit da će tijekom tekuće godine dovesti više od 1000 posjetitelja, te koristiti skraćeni program obilaska Posebnog zoološkog rezervata u trajanju od 45 minuta i prikazivanje promotivnog filma o PP Kopački rit, bez ostalih sadržaja, odobrava se agencijski popust od 20%
- odobreni popusti agencijama se ne zbrajaju.

Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ zadržava pravo izmjene i dopune cjenika tijekom godine.
Sav prihod koji Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ ostvari sukladno gore navedenom cjeniku koristi se isključivo za zaštitu, očuvanje i promicanje Parka prirode Kopački rit.