Kukci

 Vretenac

Ličinke vretenaca (lat. Anisoptera) razvijaju se i odrastaju u samoj vodi potoka, rijeke i jezera. Zato ih najčešće viđamo u blizini slatkih voda ili iznad njih.
Kod nas u Hrvatskoj živi više od sedamdeset vrsta. Sve su one različite, često vrlo intenzivne, lijepe boje.
Posebno su zanimljive za fotografiranje. Složenost građe krila i drugih dijelova tijela, spektar boja, također privlači objektiv.
vretenac

 Jelenak

Kopački rit ima vrlo bogatu faunu kukaca. Na žalost, ona je slabo istražena i zbog toga manje poznata i široj javnosti.

Osim svima nama poznatog, pa i za objektiv fotoaparata atraktivnog jelenka (lat. Lucanus cervus), ovdje je nađeno više od 40 vrsta vretenca, 85 vrsta kornjaša, 35 vrsta danjih leptira, više od 60 vrsta noćnih leptira, čak 11 vrsta komaraca, približno 30 vrsta obada. Naravno, to je samo mali dio onoga što će znanstvena istraživanja zasigurno tek otkriti.

 Komarci

Red Dvokrilci (Diptera) su jedan od četiri najbrojnija reda među kukcima. Pretpostavlja se da na svijetu živi oko 85.000 vrsta. Ovaj red se dijeli na dva podreda: dugoticalci (Nematocera) i kratkoticalci (Brachyacera).

Među mnogim porodicama iz ova dva podreda posebno mjesto pripada komarcima (Culicidae), prije svega zbog njihova odnosa prema čovjeku. Taj se odnos očituje u prijenosu bolesti i molestirajućem djelovanju. Iz tih razloga komarci su jako dobro proučene porodica kukaca. Na svijetu živi oko 3.300 vrsta komaraca, dok je u Europi poznato 100 vrsta. U Hrvatskoj je zabilježeno 50 vrsta, od kojih u Slavoniji i Baranji 32 vrste. U Kopačkom ritu poznato je 19 vrsta komaraca.

Za veliku brojnost komaraca potrebno je veliko leglo. Poplavno područje kao što je Kopački rit pruža upravo idealne uvjete za razvoj vrlo velikih populacija poplavnih vrsta komaraca. Iako komaraca u Kopačkom ritu ima u velikom broju, prvi rad o komarcima objavio je Merdić. Sustavna se istraživanja komaraca provode od 1990. sve do danas (s prekidom tijekom Domovinskog rata).

 Trčci

Trčci (Carabidae) su porodica grabežljivih kornjaša koji su načinom života najvećim dijelom vezani za tlo. Rasprostranjeni su velikim brojem vrsta na cijeloj Zemlji.

Brojnošću vrsta trčci su jedna od najvećih porodica kornjaša. Većim brojem nadmašuju ih pipe (Curculionidae) i zlatice (Chrysomelidae). Zbog velikog broja vrste porodica trčci dijeli se na 5 potporodica: Cicindelinae, Omophorinae, Carabinae, Brachininae i Paussinae).

 Danji leptiri

Leptiri (Lepidoptera) se svrstavaju među najbrojnije skupine kukaca. Opisano ih je oko 150.000 vrsta. Leptiri se prema periodu aktivnosti dijele na vrste aktivne danju - danje leptire (Rhopalocera) i vrste aktivne noću - noćne leptire (Heterocera).

 Obadi

Obadi (Tabanidae) su dvokrilci (Diptera). To su uglavnom snažne i jake muhe koje dolaze na različitim kopnenim staništima. Ženke uglavnom sišu krv te sudjeluju u prenošenju različitih uzročnika bolesti. Uzimanjem krvnih obroka tijekom ljeta obadi jako uznemiruju blago. Njihov ubod je bolan, a oteklina ostaje i po nekoliko dana, na kojoj se okupljaju i druge muhe te je mogućnost širenja infekcije povećana.
Radi toga istraživanja faune i biologije pojedinih vrsta obada vrlo su značajna, s gledišta veterinarske i medicinske entomologije, naročito od sredine lipnja do kraja kolovoza.