Javna nabava
OBAVIJEST

Zelena javna nabava brošura 2015
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave


JU PP Kopački rit obveznik je javne nabave, te je time korisnik e-Računa za državu (FINA). Dobavljači koji izdaju račune putem drugih informacijskih posrednika dužni su uskladiti svoje rješenje s EU Normom i integrirati se sa servisom e-Račun za državu. Krajnji rok za prilagodbu je 01.07.2019. kada ćemo biti obvezni zaprimati i slati isključivo e-Račune, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa o javnoj nabavi.
Detaljnije upute za uskladu se mogu naći na slijedećoj poveznici: https://www.fina.hr/documents/52450/137403/Najcesca+pitanja+i+odgovori+e-Racun+za+drzavu.pdf/e40d4193-229a-53bd-a93d-57b94834c38a


OBAVIJEST

Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izradu Studije izvodljivosti i projektne aplikacije za projekt “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“

Projekt će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Specifični cilj 6.iii.3. – „Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“ Vodeći partner u projektu su Hrvatske šume d.o.o. u suradnji s Vladinim uredom za razminiranje, Hrvatskim centrom za razminiranje, Hrvatskim vodama, Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske te Javnom ustanovom „Park prirode Kopački rit“.

Otvoreni postupak javne nabave za izradu studije je pokrenuo Hrvatski centar za razminiranje, a ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti do 30. srpnja 2015. godine do 10,00 sati. Postupak je pokrenut i objava poslana u Elektronički oglasnik javne nabave 19. lipnja 2015. godine, te su uvjeti postupka kao i Dokumentacija za nadmetanje dostupni i vidljivi u Elektroničkom oglasniku prvog sljedećeg radnog dana, tj. danas, 23. lipnja 2015. godine.


OBAVIJEST

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, (N.N. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH), (nadalje u tekstu: ZJN), naručitelj JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT", Titov Dvorac 1, 31328 Lug, OIB: 98988824554, (nadalje u tekstu: Naručitelj), provodi:

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Za nabavu opreme i namještaja

Evidencijski broj nabave: JNMV-4/2014

Pravo sudjelovanja u ovom otvorenom postupku javne nabave imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati podnošenjem cjelokupne ponude za izvršenje predmeta nabave u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz ove DZN.

DZN_Namjestaj.doc
Izvedbeno_produkt_nabava_opreme_i_namjestaja.pdf
TROSKOVNIK_26112014.docx


OBAVIJEST

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, (N.N. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH), (nadalje u tekstu: ZJN), naručitelj JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT", Titov Dvorac 1, 31328 Lug, OIB: 98988824554, (nadalje u tekstu: Naručitelj), provodi:

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Za nabavu i implementaciju IT i multimedijske opreme

Evidencijski broj nabave: JNMV-7/2014

Pravo sudjelovanja u ovom otvorenom postupku javne nabave imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati podnošenjem cjelokupne ponude za izvršenje predmeta nabave u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz ove DZN.

DZN_IT_I_MULTIMEDIJA.doc
MALI_SAKADAS_PRIJEMNI_CENTAR_PP_KOPACKI_RIT_Muzeolosko_IT.zip


OBAVIJEST

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, (N.N. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH), (nadalje u tekstu: ZJN), naručitelj JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT", Titov Dvorac 1, 31328 Lug, OIB: 98988824554, (nadalje u tekstu: Naručitelj), provodi:

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Dokumentacija za nadmetanje

Otvoreni postupak javne nabave vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Evidencijski broj nabave: JNMV-11/2014

Druga_izmjena_DZN_za_vozila_leasing.pdf
IZMJENJENA_DZN_za_vozila_leasing.doc
DZN_za_vozila_leasing.doc


OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Dokumentacija za nadmetanje

Za nabavu usluga izrade arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog idejnog,glavnog i izvedbenog projekta posjetiteljskog kompleksa Tikveš i unutrašnjeg uređenja

Evidencijski broj nabave: JNMV-3-1/2014

Drugo_pojasnjenje_DZN.pdf
Ispravak_1_pojasnjenja_ DZN.pdf
Prvo_pojasnjenje_DZN.doc
DZN_projektna dokumentacija.doc
PROGRAM_PPKR_TIKVEŠ.pdf

OBAVIJEST

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, (N.N. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH), (nadalje u tekstu: ZJN), naručitelj JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT", Titov Dvorac 1, 31328 Lug, OIB: 98988824554, (nadalje u tekstu: Naručitelj), provodi:

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Radovi na izgradnji III faze drvene šetnice/mosta na Malom Sakadašu,
evidencijski broj nabave JNMV-10/2014.

DZN drvena šetnica.doc
Izv_00b_130403_Situacija2500_A3.pdf
Izv_11_120426_Setnica_a3.pdf
Kopacki_Rit_GP_knjiga-2_Statika_Setnica-most.pdf
Kopija_troskovnik2.xls

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Za nabavu usluga izrade arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog idejnog, glavnog i izvedbenog projekta posjetiteljskog kompleksa Tikveš i unutrašnjeg uređenja

Evidencijski broj nabave: JNMV-3/2014

Prvo_pojasnjenje_DZN.pdf
DZN_projektna_dokumentacija_TIKVES.pdf
Pogram_PPKR_TIKVES_14.pdf

OBAVIJEST

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, (N.N. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH), (nadalje u tekstu: ZJN), naručitelj JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT", Titov Dvorac 1, 31328 Lug, OIB: 98988824554, (nadalje u tekstu: Naručitelj), provodi:

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Radovi na izgradnji II faze drvene šetnice/mosta na Malom Sakadašu
Evidencijski broj nabave: JNMV-6/2014

DZN_JNMV_6_2014.pdf
Troškovnika.xls
Nacrti.rar

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Za nabavu usluga izrade arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog idejnog, glavnog i izvedbenog projekta posjetiteljskog kompleksa Tikveš i unutrašnjeg uređenja

Evidencijski broj nabave: JNMV-3/2014

Prvo_pojasnjenje_DZN.pdf
DZN_projektna_dokumentacija_TIKVES.pdf
Pogram_PPKR_TIKVES_14.pdf

OBAVIJEST

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, (N.N. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH), (nadalje u tekstu: ZJN), kao naručitelj JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT", Titov Dvorac 1, 31328 Lug, OIB: 98988824554, (nadalje u tekstu: Naručitelj), provodi:

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Nabava opreme i namještaja za servisni objekt za službu za prezentacijske aktivnosti i službu čuvara prirode na Prijemnom centru Mali Sakadaš
Evidencijski broj nabave: JNMV-2/2014

Četvrto objašnjenje dokumentacije.pdf (Novi dokument)

Treće objašnjenje dokumentacije.pdf
Ispravak troškovnika.xls

Izmjene_i_dopune_dokumentacije.rar
Drugo_objasnjenje_dokumentacije_za_nadmetanje.pdf

Prvo_objasnjenje_dokumentacije_za_nadmetanje.pdf
DZN_JNMV_2_2014.pdf
Troskovnik.xls
Nacrti.rar

IPA MAĐARSKA-HRVATSKA 2007-2013

Contract_Forecast_Notice.pdf
Supply_Procurement_Notice.pdf

Natječajna dokumentacija za nabavu turističkog vlakića/Tender dossier touristic train
Q&A Kopački rit v4.pdf
Corrigendum No. 1.pdf
c9_awardnotice_en.pdf

JEDNOSTAVNE NABAVE

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda_Kontrola_postupka_implementacije.pdf

Odluka_o_odabiru_Kontrola_postupka_implementacije.pdf


Poziv na dostavu ponuda „Kontrola postupka implementacije likovnog postava kompleksa Tikveš“

Jednostavna_nabava_kontrola_postupka_implementacije.pdf

Prilog_I_Ponudbeni_list.docx

Prilog_II_Troškovnik.xlsx

Prilog_III_Izjava_o_dodjeli_tehničkog_stručnjaka.docx

Prilog_IV_Izjava_o_specifičnom_iskustvu.docx

Prilog_V_Projektni_zadatak.pdf

Poziv na dostavu ponuda „Dobava i ugradnja baterijskog sustava za brod na električni pogon Vidra“

Dobava_i_ugradnja_baterijskog_sustava_za_brod_na_elektricni_pogon_Vidra.zip

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda_nabava_baterije.pdf

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude_nabava_baterije.pdf

Poziv na dostavu ponuda „Voditelj projekta građenja za radove na obnovi, adaptaciji, rekonstrukciji, gradnji i videonadzor Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš“

Poziv_voditelj_projekta_gradjenja.doc

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda_voditelj_projekta_građenja.pdf

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude_voditelj_projekta_građenja.pdf

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - OSIGURANJE 2019

Poziv_na_dostavu_ponuda_2019.doc

Zapisnik_o_otvaranju_pregledu_i_ocjeni_ponuda.pdf

Odluka_o_odabiru.pdf


OBAVIJEST

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016) objavljujemo da Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. ZJN 2016 sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, nositelj Damir Šunić
 • Kineo d.o.o., Orahovička 43, 31000 Osijek
 • EkoESCO d.o.o., Orahovička 43, 31000 Osijek
 • Aabo d.o.o., Zagrebačka 7, 31000 Osijek
 • Kovačević poslovno savjetovanje, Vijenac Paje Kolarića 4, 31000 Osijek
 • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, nositelj Šimunović Krunoslav
 • Dominik Nizić, odvjetnik iz Zagreba, Savska cesta 41/XIII
 • Odvjetnički ured Sanda Pašuld, Europske Avenije 8, 31000 Osijek
 • Obrt za proizvodnju papirnate robe „Rolica“, Antuna Mandića 12, 31207 Tenja
 • MESS, obrt za ugostiteljstvo i usluge, Planina istok 67/a, 31306 Draž-Batina
 • TROGA, lovački obrt, Braće Radića 20, 31305 Draž
 • Orqa d.o.o., J.J.Strossmayera 341, 31000 Osijek

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT"

Registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_2014-2018.pdf

Registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_okvirnih_sporazuma_za_2018.xlsx

Registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_za_2019.xlsx


Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“
Titov dvorac 1
31328 Lug

Plan nabave za redovnu djelatnost za 2012. godinu
Tromjesecni_plan_nabave_2012.pdf

Plan nabave 2012 xls

Izmjene i dopune plana nabave za 2012.pdf

Plan nabave za redovnu djelatnost za 2013. godinu
Plan_nabave_2013.pdf

Izmjene_i_dopune_Plan_nabave_2013.pdf

Izmjene_i_dopune_Plan_nabave_2013_02.pdf

Izmjene_i_dopune_Plan_nabave_2013_03.pdf

Plan nabave za redovnu djelatnost za 2014. godinu
Plan nabave JUPPKR - Izmjene

Plan_nabave_2014.pdf

Izmjene_i_dopune_Plan_nabave_2014.pdf

Izmjene_i_dopune_Plan_Nabave_2014_02.pdf

Izmjene_i_dopune_Plan_nabave_2014_04.pdf

Izmjene_i_dopune_Plan_nabave_2014_05.pdf

Plan nabave za redovnu djelatnost za 2015. godinu
Plan_nabave_2015.pdf

Izmjene_Plan_nabave_2015.pdf

II IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 2015.pdf

Izmjene_Plan_nabave_2015_02.pdf

III IZMJENE PLANA NABAVE 2015 za net.pdf

IV_izmjene_plana_nabave_2015.pdf

Plan nabave za redovnu djelatnost za 2016. godinu
Plan_nabave_za_prva_tri_mjeseca_2016.pdf

Dopune_plana_nabave_za_prva_tri_mjeseca_2016.pdf

Plan_nabave_jupp_kopacki_rit_2016.pdf

I_izmjene_i_dopune_plana_nabave_jupp_kopacki_rit_2016.pdf

II_izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2016.pdf

III_izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2016.pdf

IV_izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2016.pdf

Plan nabave za redovnu djelatnost za 2017. godinu
Plan_nabave_2017.pdf

I_Izmjene_plana_nabave_za_2017.pdf

II_Izmjene_plana_nabave_za_2017.pdf

Plan nabave za redovnu djelatnost za 2018. godinu
Plan_nabave_2018.pdf

I_Izmjene_plana_nabave_2018.pdf

II_Izmjene_plana_nabave_2018.pdf

Plan nabave za redovnu djelatnost za 2019. godinu
Plan_nabave_2019.pdf

Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"
Titov dvorac
31328 Lug